SD Berane: Beransko kulturno ljeto pod nekulturnim nasrtajem Opštine Berane

Beransko kulturno ljeto, manifestacija čiji osnovni cilj bi trebalo da bude promocija i afirmacija kulture u Beranama, upravo je doživjela svoju konačnu degradaciju. Pošto su kulturne aktivnosti svakako marginalizovane u ovom gradu, za očekivati je da se iste unaprijede upravo kroz jednu ovakvu organizaciju sa zavidnom tradicijom i reputacijom. Međutim, domišljatost predstavnika Opštine dovela je do toga da je znamenito Beransko kulturno ljeto svedeno na svega trinaest događaja, od čega, barem polovina nema dodirnih tačaka sa kulturom. Pa tako, dolazimo do saznanja da formalna svečanost povodom Dana opštine čini događaj kulture.  Isto tako, prosvijetljeni smo podatkom da zakazani koncert istoga dana, inače festival kiča i šunda ima i kulturnu dimenziju. Očigledno u nedostatku aktivnosti, trebalo je i asfaltiranje  puta ili postavljanje gradske rasvjete predstaviti kao kulturni događaj, ne bi bilo značajnije razlike a ni prevelikog iznenađenja. 

Predlažemo Opštini Berane da se ne blamira i da suspenduje ovu manifestaciju do nekih ljepših i “kulturnijih” vremena nego da je ovakvim odnosom unižava a svoj neukus usmjeri na druge, sebi znane aktivnosti. 

Mada, da budemo realni, bolje nismo ni očekivali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *