SD: Besplatna užina i prevoz za djecu iz socijalno ugroženih porodica, veća sredstva za grant šeme za zapošljavanje OSI i podrška rješavanju stambenih potreba penzionera

Poslanici SD-a podnijeli su amandmane na Predlog Zakona o budžetu za 2022. godinu. Predloženi amandmani ne zahtijevaju dodatna sredstva u budžetu, već se predlaže da se neophodna sredstva preusmjere sa pozicija predloženih troškova za službena putovanja i isplate ugovora o djelu.

Prvim amandmanom se predlaže da se 1,3 miliona eura koja su namijenjena za službena putovanja preusmjere na realizaciju projekta dodjele besplatne užine i besplatnog prevoza djeci iz socijalno ugroženih porodica. Naime, Predlogom Zakona o budžeta za 2022. godinu, predviđeno je gotovo 5 miliona eura za službena putovanja, čak 1,3 miliona eura više nego što je bilo u budžetu za 2021. za tu namjenu.

Drugim amandmanom predlaže se da se milion eura od sredstava predvidjenih za isplatu ugovora o djelu preusmjere na realizaciju dva važna projekta. Predlogom budžeta za 2022. godinu, predviđeno je preko 13 miliona eura za isplatu ugovora o djelu, gotovo milion eura više nego što je bilo u budžetu za 2021. za tu namjenu. Prvi projekat odnosi se na povećanje predloženih sredstava za grant šeme koje se odnose na zapošljavanje lica sa invaliditetom za pola miliona eura. Naime, u budžetu je za tu namjenu predloženo million eura dok je 2021. bilo predloženo 1,5 miliona a 2020. mnogo više. Nažalost, predviđena sredstva za ovogodišnju realizaciju projekta grant šeme koje se odnose na zapošljavanje lica sa invaliditetom neće biti potrošena za te namjene. Drugi projekat odnosi se na podršku rješavanju stambenih potreba penzionera u Glavnom gradu, kojima nedostaje pola miliona eura kako bi bila zaokružena finansijska konstrukcija za izgradnju četvrte zgrade za penzionere. Na taj način će se riješiti stambeno pitanje za 42 penzionerske porodice. Do sada su kroz saradnju Udruženja penzionera, Glavnog grada i Vlade završene tri zgrade zahvaljujući kojima su 288 penzionerskih porodica dobili krov nad glavom.

Iz SD-a navode da očekuju podršku dovoljne većine poslanika za navedene amandmane, jer isti ne zahtijevaju dodatna sredstva u budžetu, već da se dio sredstava za službena putovanja i ugovore o djelu preusmjere na realizaciju projekta dodjele besplatne užine i besplatnog prevoza djeci iz socijalno ugroženih porodica, finansijsku podršku za grant šeme za zapošljavanje lica sa invaliditetom i podršku rješavanju stambenih potreba penzionera.