SD: Borovinić-Bojović se nevješto krije iza saopštenja KCCG

Ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović, koja se u vezi transplantacija organa nevješto krije iza jutrošnjeg saopštenja KCCG, je najzad shvatila da pacijenti koji nemaju srodnog donora imaju pravo da budu upućeni na liječenje u inostranstvo o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje. Samo jedan „sitan“ propust je napravila pominjući u koje zemlje se mogu uputiti pacijenti za transplantaciju organa dovodeći ih u vezu sa zemljama potpisnicama Istanbulske konvencije. Radi šire javnosti treba podsjetiti da je Istanbulska Konvencija konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čiji je Crna Gora potpisnik od 2011. godine, ali to nema nikakve veze sa upućivanjem pacijenata u stanju potrebe za transplantacijom organa u inostrane centre!

Ništa čudno od ministarke zdravlja i nove uprave KCCG!

Za pacijente koji su u stanju potrebe za transplantacijom organa ovo je trenutak trijumfa: novi menadžeri zdravstvenog sistema su natjerani da priznaju prava ove grupe pacijenata da se liječe o trošku države ukoliko ispune zakonom predviđene uslove.
Pacijenti, iskoristite svoje pravo na liječenje zagarantovano zakonom i ne organizujte više akcije sakupljanja novca koje vas, pored prisustva ozbiljne bolesti, dodatno onespokojavaju zbog teškoća u pribavljanju sredstava!
Lekcija koju je ministarka dr Jelena Borovinić Bojović dobila u vezi transplantacija organa je samo jedna u nizu koje slijede za nasilje nad strukom i zakonom koje u kontinuitetu vrši svojom samovoljom i neznanjem.