SD: Carević Karađorđevićima može da ponudi svoju, a ne državnu zemlju

Konstatacija predsjednika Opštine Budva, Marka-Bata Carevića, da imovinu na Svetom Stefanu i Miločeru treba, kako on reče, “vratiti” Karađorđevićima nije ništa drugo do nastavak anticrnogorske politike koju Carević u Budvi sprovodi evo već pet godina.

Sada je, osvajanjem državne vlasti, dobio dodatni vjetar u leđa za svoje naume. Osim što aktivno sprovodi antibudvansku politiku dovodeći u nekad prijestonicu crnogorskog turizma trubače i najavljujući održavanje Guče u jednom primorskom mjestu, Carević je sada naumio i da, vodeći se ličnim primjerom, tuđu zemlju prepiše dijelu svojih nalogodavaca. Ovim putem mu poručujemo da skloni ruke od imovine u vlasništvu države Crne Gore a da Karađorđevićima ili bilo kome drugom ko mu se sviđa slobodno prepiše imovinu na Krimovici i u Lastvi Grbaljskoj koja je upisana na njegovo ime. Naravno, tu ne mislimo na onu imovinu koju je nezakonito otuđio od države Crne Gore, već isključivo na onu koja je legalno njegova. Ovu prvu bi, da je sreće, trebao da vrati državi uz adekvatno obeštećenje.