SD: Crna Gora opstajala na ljubavi, nikad nacionalizmu

Mjerna jedinica Crne Gore je ljubav i nikad mržnja, baš kao što je mjerna jedinica pravog patriotizma prihvatanje različitog i nikad nacionalizam. Mala Crna Gora se vjekovima iznova potvrđivala upravo zato što je shvatala tu suštinu: ljudi, sa svim njihovim različitostima, su Crna Gora.

U današnjem osjetljivom društvenom i političkom momentu, valja se zato podsjetiti upravo toga. Ova zemlja nije opstajala na negaciji i mržnji, nego na afirmaciji sopstvenih vrijednosti. Istih onih koje nam sada istorija nameće da zajednički snažno reafirmišemo.

I zato, uvaženi građani Crne Gore, ne dajte se ubijediti da je ljubav prema državi “otrcana” niti da je to banalizovana podrška bilo kojoj političkoj opciji. Država nije fraza, nego kuća koja omeđuje naše i živote sve naše djece, i u tome nema ništa banalno. Naprotiv.

Ta kuća od Duklje, Zete do Crne Gore; preko Berlinskog kongresa do obnove nezavisnosti 2006; od Oktoiha do prvog fakulteta,  pokazala je da je vrijedna. Ona nosi duh ovog podneblja, koji nikad nije mirovao i nikad se nije mirio sa nepovoljnim okolnostima koje su ga nerijetko snalazile. Taj duh ostao je do dan danas netaknut, kao izvor sa koga se napaja svaka nova generacija.

Te generacije dalje će svoju kuću uljepšavati, nadograđivati, braniti je kad treba, i provjetravati je uvijek kad budu osjetili da se teže diše. I zato će ta kuća opstati onako kako je i do sad: na ljudima. Onima širokog duha, talentovanim, stručnim i posvećenim. Oni će svoje vrijednosti prenositi zauvijek, a sa njima i Crnu Goru. Oni će nastaviti da budu dio svijetle istorije, koja je vazda potirala mrak svakog nacionalizma.

Da je vječna, uvaženi građani, i da je mudrošću i uz dobro zdravlje čuvamo.