SD: Fleksibilno radno vijeme, izbor smjene i dodatni dani odmora za dio roditelja

Socijaldemokrate poslale su Socijalnim partnerima inicijativu za balans između privatnog i poslovnog života. Ona podrazumijeva niz mjera kojima se olakšava briga o djeci i paralelno ispunjavanje poslovnih obaveza, ali, kako se navodi iz Socijaldemokrata, ne nauštrb poslodavca. Dio mjera se odnosi na sve roditelje, a dio na one koji imaju veće zahtjeve pred sobom – samohrani, roditelji djece do tri godine starosti i dr.

Inicijativu su, u saradnji sa Socijalnim partnerima, pokrenuli i izradili Forum žena Socijaldemokrata na čemu sa Ivanom Raščanin-Radičević, te potpredsjednik SD Boris Mugoša. Ukoliko se ovaj dokument usaglasi i prihvati od nadležnih, trebalo bi da dovede do usklađivanja Opšteg kolektivnog ugovora i određenih izmjena u Zakonu o radu.

Mjere koje su Socijaldemokrate predložile su, između ostalog:

·        fleksibilnije radno vrijeme za brigu o djeci do 3 godine starosti;

·        odrediti dodatne plaćene dane odsustva ili fleksibilnog vremena prilikom prilagođavanja djece prilikom polaska u vrtić ili školu;

·        poslodavci da omoguće izbor smjene-kod smjenskog rada, za roditelja koji se samostalno stara o djetetu ili drugi roditelj zbog prirode posla nije u mogućnosti da ima izbor oko smjenskog rada;

·        omogućiti bar nedjelju dana odmora zaposlenom/oj prilikom školskog raspusta djece;

·        poslodavci sa većim brojem zaposlenih da organizuju u okviru svoje organizacije čuvanje djece dok su roditelji na poslu (oformiti dječji kutak u okviru preduzeća – čuvanje djece, igraonice, boravak);

·        prepoznati važnost uloge oca u prvim danima nakon rođenja djeteta (zakonski propisana 3 dana produžiti do 10, kako bi otac se aktivnije uključio u obaveze i povezao sa svojim djetetom);

·        najmanje 5 plaćenih dana godišnje omogućiti zaposlenom koji brine o drugim članovima domaćinstva- zbog bolesti ili nemogućnosti da sami o sebi brinu;

·        uvesti fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće, mogućnost nadoknade izgubljenih sati usljed staranja o djeci ili starijim članovima porodice;

·        vrijeme za usavršavanje i dodatnu edukaciju obuhvatiti radnim vremenom.

Ovim povodom predsjednica Foruma žena SD Ivana Raščanin-Radičević poručila je: „Mnoge od ovih mjera su potpuno besplatne i zahtijevaju samo malo fleksibilnosti i planiranja radnog procesa. Socijaldemokrate cijene da je moguće napraviti balans između privatnog i poslovnog života, te smo preduzeli konkretne aktivnosti u tom pravcu. Ova inicijativa, za koju nam je zadovoljstvo da je predstavimo uoči Praznika rada, ukoliko se bude primijenila, kreiraće jedan potpuno drugačiji poslovni i porodični ambijent. To će značiti bolju porodičnu organizaciju i više vremena za privatne obaveze, ali ne nauštrb poslodavca. Za takve izmjene socijalni partneri pokazali su otvorenost i podršku”.

Poslanik Boris Mugoša navodi da mjere moraju biti takve da obezbjeđuju jednake šanse za žene i muškarce. “Rodno osviješćen poslodavac, koji svoju politiku kreira kroz rodnu analizu i rodno odgovorno poslovanje, zna da ukoliko ima sluha za potrebe svojih zaposlenih, dobija sve najvrednije elemente za uspjeh, razvoj i rast kompanije: motivaciju zaposlenih, njihovo zadovoljstvo poslom i lojalan odnos prema organizaciji.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *