SD: Forum žena SD-a i poslanik Boris Mugoša pokreću inicijativu za balans između privatnog i porodičnog života

Predstavnici SD-a su pokrenuli inicijativu u cilju kreiranja adekvatnijeg poslovnog okruženja, koji će omogućiti balans između obaveza na poslu i porodičnog života.

Potpredsjednik SD Boris Mugoša i predsjednica Foruma SD Ivana Raščanin-Radičević su sa ciljem realizacije navedene inicijative započeli dijalog sa socijalnim partnerima. Do sada su imali sastanke sa Unijom slobodnih sindikata i Unijom poslodavaca, a dijalog nastavljaju u narednim danima sa ostalim socijalnim partnerima. 

Taj dijalog bi, ukoliko se predlog mjera koji su ponudili usaglasi i prihvati od nadležnih, trebalo da ohrabri socijalne partnere da rade na uskladjivanju Opšteg kolektivnog ugovora i određenim izmjenama u Zakonu o radu.
Ideja, za koju su socijalni partneri u načelu otvoreni, jeste podržavajući radni ambijent, novi servisi podrške zaposlenim roditeljima u kompanijama i van radnog mjesta, a koji dovode do produktivnijeg zaposlenog i zadovoljnijeg poslodavca. 

„Obavještavaćemo javnost o svakom koraku u toku ovog važnog dijaloga. Partneri sa kojima smo do sada razgovarali su, zajedno sa nama, shvatili važnost ove inicijative, na čemu smo im izuzetno zahvalni. Sada treba, razmatrajući i kvalitetna uporedna rješenja, kreirati ambijent koji je prilagodjen realnim potrebama roditeljima, a koji istovremeno utiče pozitivno na organizaciju rada i poslovne rezultate. A prostora za to bez sumnje ima“, poručili su Mugoša i Raščanin-Radičević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *