SD: FZO ide korak dalje ka urušavanju zdravstvenog sistema

Najava Fonda za zdravstveno osiguranje da će, od oktobra mjeseca, građani lijek na recept moći da uzmu samo u pojedinim, a ne i svim apotekama kao što je to do sad bio slučaj, predstavlja korak ka daljem urušavanju zdravstvenog sistema od strane nove vlasti.

Ovaj potez predstavlja sve suprotno od onoga što najavljuju, a to su veća dostupnost i konkurentnost. Naprotiv, ovim se smanjije dostupnost prava iz oblasti zdravstvene zaštite jer se građanima smanjuje dostupnost lijeka kroz smanjenje broja apoteka. Istovremeno se ugrožava konkurentnost, jer se favorizuju manji privredni subjekti koji u sastavu imaju jednu ili mali broj apoteka.

Priča da se na ovaj način smanjuje potrošnja ljekova, odnosno da se prave uštede, ne predstavlja ništa drugo do obično politikanstvo politikanstvo, jer recepte ne propisuju farmaceuti, već ljekari. Na ovaj način se samo građanima sužava izbor apoteka u kojima mogu podići lijek.

U konačnom, nije jasno na osnovu kojih kriterijuma će biti izabrana jedna od više “kvartaških” apoteka, kada sve ispunjavaju uslove. Zdravstvene vlasti bi trebale da znaju da odluku u koju od apoteka će podići lijek treba prepustiti pacijentu.

Na samom kraju, rukovodstvu FZO poručujemo da se racionalizacija ne postiže smanjenjem broja apoteka, već smanjenjem broja propisanih ljekova, što je i laicima jasno. Dakle, manjeg troška sa Fond neće biti, ali veće gužve za građane, u vremenu kad epidemija bjesni, svakako hoće.