SD: Ko ostane član ili podržavalac ovakve vlade, postaje saučesnik u izdaji države!

Ko ostane dio ili podržavalac Vlade koja je upravo izglasala dugo skrivani, neustavni  ugovor sa SPC, učestvuje u izdaji države zarad pozicija. Ovaj, na prečac usvojeni akt, proizvod je dogovora Abazovića i Vučića, te proizvod klasične trgovine državnim interesima zarad opstanka Abazovića na vlasti kroz podršku DF-a određenim rješenjima u parlamentu. 

Podsjećamo ministre da imaju jasan izbor: podršku SD inicijativi za skraćenje mandata Skupštini, ili poziciju onoga koji na protivustavan način dovodi Crnu Goru u položaj potčinjenosti i zavisnosti prema nekoj drugoj državi, za šta se znaju kazne pred sudovima ove zemlje. 

Ovako usvojeni ugovor, kojim se kulturno blago Crne Gore faktički poklanja subjektu druge države, a tom subjektu se unutar Crne Gore daje i pravo eksteritorijalnosti i faktički zaštite crkvene imovine od djelovanja policije, je klasičan akt podređivanja države drugoj, na koji niti jedna građanska, suverenistička partija ne smije sa pristane. Jer ako pristane na to, ne postoji ništa više i ništa gore, na šta sjutra neće pristati. 

Način na koji je sproveden ovaj klasični akt izdaje govori sve: od skrivanja dokumenta, preko obećanja da će biti javan, do njegovog usvajanja “preko koljena”, bez rasprave, bez usvajanja stručnih sugestija, po cijenu pada Vlade. Biti zalog Abazovićevog obećanja van Crne Gore je poniženje na koje niko sa zrnom političkog i ličnog digniteta ne bi trebalo da pristane, niti može da ponudi racionalne razloge za tako nešto. 

Što se Socijaldemokrata tiče, obećavamo danas građanima Crne Gore da se nikad nećemo praviti nijemi i neznaveni na Abazovićeve perfidno-izdajničke priče o tome kako se ovakav ugovor usvaja naprečac da bi se stavio ad acta. Jer ad acta u Abazovićevoj interpretaciji znači: nema prava Crnogoraca-nema problema. 

Crnogorce i svakog drugog građanina Crne Gore sa čijim ustavom zagarantovanim pravima igrate poker, nećete staviti ad acta, to vam danas obećavamo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *