SD Kotor izabrale rukovodstvo: Miloš Čelanović predsjednik odbora

Opštinska konvencija Socijaldemokrata izabrala je novi opštinski odbor u Kotoru koji je na prvoj sjednici za predsjednika izabrano Miloša Čelanovića.

Predsjednik Socijaldemokrata, Ivan Brajović, zahvalio je prisutnima na dosadašnjem angažmanu, kao i dosadašnjem predsjedniku odbora, Andriji Lomparu, na tome što je od osnivanja vodio odbor Socijaldemokrata u Kotoru i postigao zavidne rezultate. „Vjerujem da će odbor koji danas biramo, sa novim rukovodstvom, uz najbolju moguću saradnju sa prvim predsjednikom odbora, doprinijeti tome da ideja socijaldemokratije bude još jače utemeljena u ovom gradu. Sada, više nego ikad, moramo biti istrajni na tom putu. Od nas zavisi da li će Crna Gora biti građanska, demokratska, multinacionalna, multivjerska, antifašistička, sekularna, onakva za kakvu smo se decenijama borili, ili će biti neka druga Crna Gora kakvu gledamo od 30. avgusta prošle godine. Uvjeren sam da je ideja ove prve Crne Gore uvijek imala i da će uvijek imati snažno uporište u Kotoru.“, rekao je Brajović.

Potpredsjednik Socijaldemokrata, Damir Šehović, istakao je da ga raduje spremnost mladih kadrova u redovima partije da preuzmu odgovornost i stanu na čelo odbora. „Zato me raduje i spremnost Miloša Čelanovića koji je sve nas uvjerio u svoj lični i profesionalni integritet u protekle četiri godine, da preuzme odgovornost za rukovođenje ovim odboro. Uvjeren sam da u Socijaldemokratama ima mladih, ambicioznih, obrazovanih i sposobnih ljudi koji su spremni da na najbolji način nastave onaj put koji su naše starije kolege utabale. Uvjeren sam da će taj spoj mladosti i iskustva doprinijeti još boljim izbornim rezultatima Socijaldemokrata u periodu koji je pred nama“, rekao je Šehović.

Predsjednik OO SD Kotor, Miloš Čelanović, zahvalio je prisutnima na ukazanom povjerenju. „Biti na čelu kotorskih Socijaldemokrata predstavlja izuzetnu čast, ali i veliku obavezu. Čast, jer ću u narednom periodu voditi odbor koji čine ljudi od kojih bi svako mogao biti na čelu odbora shodno svojim kvalitetima i kompetencijama, a obavezu jer znam da te i takve ljude ne smijem iznevjeriti. Zato vas uvjeravam da ću sve svoje kapacitete staviti u funkciju najboljeg mogućeg funkcionisanja ovog odbora i promocije socijaldemokratske ideje u našem gradu. Kotor je uvijek bio grad-spomenik, grad multivjerskog, multinacionalnog i multikulturalnog sklada i naš osnovni zadatak je da on to i ostane. Zadatak koji ćemo, siguran sam, ispuniti“, rekao je Čelanović.