SD: Ministarka i transplantacije – apostolska posla

Ministarka zdravlja ne razumije suštinu i miješa pojmove: transplantacije bubrega od živog srodnika, odnosno podudarnog davaoca, koje je su sprovođene u Kliničkom centru Crne Gore uz pomoć transplantacionog tima iz Republike Hrvatske, privremeno su obustavljene zbog pandemije COVID19. U posljednjih 8 godina obavljeno je preko 50 transplantacija od srodnog donora.

Tranplantacije bubrega od nesrodnog donora mogle su se i do sada sprovoditi u Republici Hrvatskoj na osnovu mišljenja Konzilijuma ljekara KCCG i odobrenja Komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Dakle, ugovor za potpisivanje sa Republikom Hrvatskom je suvišan, osim edukacija za ECMO i nekih drugih koje nemaju veze sa transplantacijom organa, ali se namjerno stavlja u isti kontekst da bi se stekao utisak veličine ostvarenog uspjeha.

Takođe, pacijenti se mogu upućivati na transplantaciju bubrega o trošku države ukoliko ih je zemlja koja im obezbjeđuje organ stavila na svoju listu čekanja! Nema potrebe za akcijama prikupljanja sredstava, samo je potrebno dobiti stav Konzilijuma KCCG da je indikovana transplantacija i da se pacijent nalazi na nacionalnoj Listi čekanja za transplantaciju!

Ministarka nije čula da je 2016. godine u Skupštini Crne Gore usvojen Zakon o uzimanju i presađivanju organa u svrhe liječenja, a da je isti, uz dopune, ponovo usvojen. Skupštinsku raspravu na ovu ozbiljnu temu “uveselio” je strah poslanika Slavena Radunovića da će ga neko zgaziti na pješačkom prelazu da bi mu u stanju moždane smrti organi bili uzeti i dati nekome pod kriminalnim uslovima. Nijesmo zaboravili da je tada poslanica Marina Jočić obećala da će čitav DF uzeti donorske kartice, čak njih 80000. Donorske kartice su u domovima zdravlja, čekaju da budu podignute.

Pozitivno mišljenje Eurotransplanta po pitanju sprovođenja Teaching and Training programa, kao preduslov za napredniji oblik saradnje, je dobijeno sredinom 2020. godine, dakle za vrijeme mandata prethodne Vlade, kao i naziv ustanove sa kojom treba sarađivati u cilju edukacije kadra iz Crne Gore za SAMOSTALNO sprovođenje transplantacionog programa u oblasti nefrologije. Zbog toga je Crna Gora posebno pohvaljena od strane EK, što je uredno zabilježeno u EUROKAZU, Vladinom biltenu od 31.12.2020. godine.

Promotivna kampanja za podizanje svijesti o potrebi doniranja organa je već osmišljena, sproveden tenderski postupak za izbor najbolje agencije, opredijeljena materijalna sredstva, sproveden dio obuke zdravstvenog kadra o ispunjavanju donorskih kartica, nabavljene i distribuirane donorske kartice i aparati za njihovu štampu… Dolaskom Jelene Borovinić-Bojović na čelo Ministarstva zdravlja, sve je obustavljeno. Zli jezici kažu da je novac za medijsku promociju preusmjeren za kupovinu hirurškog stola u KCCG. Toliko o posvećenosti jednog pulmologa transplantacionom programu!

Da rezimiramo: Zakon je usvojen, a ministarki to nije poznato. Promotivna kampanja je započeta a ministarka je zaustavila. Ugovori o saradnji sa Hrvatskom na nivou zdravstvenih ustanova već postoje, napredak u saradnji sa Eurotransplantom je već postignut. Dakle, što bi narod u Crnoj Gori rekao – niđe veze, apostolska posla.