SD: Ministarstvo prosvjete i IJZ da najzad usaglase stavove

Ministarstvo prosvjete i IJZ moraju hitno usaglasiti mjere za početak školske godine, koja kreće za nedjelju dana, budući da se preporuke za škole konstantno mijenjaju. Takođe, neophodno je da Ministarstvo i IJZ usklade način na koji komuniciraju sa javnošću, kako ne bi više zbunjivali roditelje, ali i uprave škola.

Naime, Ministarstvo je prije par dana izašlo sa preporukama, za koje se pretpostavljalo da su usaglašene sa IJZ, rekavši da će čas trajati 45 minuta. Sada izlazi IJZ i kaže da časovi treba da traju 30 minuta. I povrh svega, dodaju da će konačnu odluku ipak donijeti Ministarstvo.

Potom, IJZ navodi da su maske obavezne, a predstavnica Ministarstva Kadović je rekla da roditelji odlučuju.

Nejasnoća ima na svakoj i u vezi sa nošenjem bočica sa vodom: prva preporuka Ministarstva bila je da se u školi koriste samo jednokratne čaše, a nova preporuka IJZ jeste da djeca nose flaše sa vodom.

Posebno pitanje jeste da li je Ministarstvo obezbijedilo dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava školama, ili je sve to prebacilo na njih.

Takođe, Institut sad navodi da, ko neće da nosi maske, ima alternativu u vidu online nastave. Ne znamo samo je li ko razmišljao ko će toj djeci da drži online nastavu?

I na kraju, sa ovakvim poluinformacijama nedjelju dana prije početka godine, nemoguće je da škole naprave adekvatne rasporede časova. Tako ni do danas roditelji nijesu obaviješteni o tome kad počinje smjena njihove djece, pa ne mogu ni napraviti porodični plan organizacije. A kako bi i mogli kad se Ministarstvo i IJZ nijesu mogli na vrijeme usaglasiti ni oko najosnovnijeg.

Zato apelujemo da se pokaže makar minimim odgovornosti i interesovanja za djecu i roditelje. Jer, vremena za pripremu makar osnovnih stvari je bilo napretek. A kako ga je Ministarstvo potrošilo, nažalost svi znamo.