SD: Nadležni organi da ispitaju da li je premijer počinio krivično djelo izazivanje panike i nereda

Premijer Krivokapić na jučerašnjoj konferenciji za medije iznio je niz tvrdnji kojima bi u što skorijem roku trebalo da se pozabave nadležni organi.

Očekujemo da definitivno nadležni organi ispitaju da li u izjavama premijera ima elemenata izvršenja određenih krivičnih djela, prije svega izazivanje panike i nereda, koje je prepoznato Krivičnim zakonikom. Generalno jučerašnja konferencija za štampu dala je mnogo materijala nadležnim organima da ispitaju mnoge tvrdnje premijera, između ostalog i tvrdnju da se spremao državni udar, uz naše očekivanje da će premijer ukoliko bude saslušan ovoga puta se sjetiti ko mu je kad i šta rekao.

Povodom špekulacija da se Selukoviću i Brđaninu spremaju smjene, kako piše Pobjeda predsjednik Vlade je juče lidere parlamentarne većine i pojedine ministre u Vladi obavijestio da priprema smjene ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije, zbog neposlušnosti kada je u pitanju akcija policije na Cetinju.

Međutim, moramo napomenuti da ovoj Vladi i premijeru ne vjerujemo ništa, s obzirom na to da su od samog izbora, mnogo puta do sada u svom devetomjesečnom djelovanju potvrdili tu našu tezu da im se apsolutno ne može vjerovati. Ali mnogo važnije od toga da li mi vjerujemo je to da li ovoj Vladi vjeruju građani. Odgovor na to pitanje daje poslednje istraživanje koje je pokazalo da je zadovoljstvo učinkom Vlade na istorijskom minimumu, te da je svega 25 odsto ispitanika veoma ili uglavnom zadovoljno radom Vlade, a preko 50 odsto je veoma ili uglavnom nezadovoljno. Pored toga, ovoj Vladi ne samo da ne vjeruju građani, nego smo vidjeli da u poslednje vrijeme sve više ministara ne vjeruje odlukama Vlade, te se veći broj odluka donosi preglasavanjem na elektronskim sjednicama.

Takođe, u Zakonu o unutrašnjim poslovima, članu 14 koji se odnosi na neutralnost i operativnu nezavisnost Policije, stoji da je Policija u svom radu politički i ideološki neutralna, kao i da je u vršenju policijskih poslova i sa njima povezanih poslova, Policija operativno nezavisna od Ministarstva i drugih organa državne uprave.

Stoga napominjemo da ni ministar, ni premijer, ne mogu narediti policiji da hapsi, kao i da se tačno zna šta su čije nadležnosti. Uostalom, Vlada je kolektivni organ i sve odluke se donose na sjednicama.

Nadležne organe pozivamo da ispitaju da li u postupcima premijera i medija koji su plasirali vijest o bacanju molotovljevog koktela na policiju ima elemenata krivičnog djela izazivanje panike i nereda, s obzirom na to da se u članu 398 Krivičnog zakonika Crne Gore navodi da:
“Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vijesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mjera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno putem medija ili drugih sredstava javnog obavještavanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine”.