SD: Omogućili smo implementaciju zakona o ograničenju cijena

Socijaldemokrate ukazuju da je prihvaćen njihov amandman na Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, kojim se  stvaraju formalne pretpostavke za efikasniju implementaciju zakona, a sve sa ciljem zaštite životnog standarda građana, sa posebnim fokusom na one za nižim primanjima. 

Naime, amandmanom SD-a, koji je prihvaćen, su u zakonu definisane mjere ograničavanja cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i kategorija proizvoda na koje se odnosi to ograničenje. Mjere ograničavanja cijena proizvoda su: određivanje najvišeg nivoa cijena, snižavanje cijena na određen nivo, regulisanje marže i dr. Takođe, amandmanom je definisano da se proizvodi od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi odnose na prehrambene artikle, sredstva za ličnu higijenu, dječju hranu i opremu, sredstva za ogrijev, kućnu hemiju i dr.

Iz SD-a zaključuju da je neophodno da Vlada nakon izglasavanja zakona, u najkraćem mogućem roku donese odluku kojom će definisati za koliko se smanjuju cijene proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i da nadležni inspekcijski organi kontrolišu da li će svi trgovci smanjiti cijene. Naravno, ističu i da je neophodno da Vlada pripremi paket subvencija kako zbog navedenog smanjenja cijena mali trgovci ne bi poslovali sa minusom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *