SD: Oni koji ispred Crne Gore vide neku drugu državu nemaju šta da traže u novoj Vladi

Nova, 43. Vlada Crne Gore, bez obzira na to što neko možda ima drugačije zamisli, mora prije svega biti evropska, evroatlantska i mora biti zasnovana na vrijednostima građanske, multivjerske, multinacionalne, antifašističke, sekularne Crne Gore.

Saopštavamo vrlo jasno – spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika nove Vlade mora biti potpuno usklađena sa EU i NATO savezom, što između ostalog znači da svi njeni konstituenti moraju jasno i nedvosmisleno da osude otvorenu agresiju Rusije na Ukrajinu.

Takođe, potencijalni konstituenti nove Vlade moraju da prihvate činjenicu da neće, niti može biti privilegovanih vjerskih zajednica, bez obzira na preferencije pojedinaca, te da neće biti popisa bez konsenzusa, niti njegove zloupotrebe za bilo čije partikularne političke interese. O novim regionalnim inicijativama može da se razgovara, ali ne i da se Crna Gora gurne u bilo koju od njih, pogotovo u one za koje smatramo da nijesu u skladu sa EU integracionim interesima Crne Gore.

Najvažnije od svega je da svi potencijalni konstituenti nove Vlade, a posebno oni na čije izjašnjenje mjesecima čekamo, moraju da raščiste sa civilizacijskim stvarima, kako im ne bi palo na pamet da se premišljaju oko pitanja poput npr. genocida u Srebrenici, na koja je sav demokratski svijet odavno dao odgovor. Naročito se moraju okanuti stava da se Crnogorci kao narod prvi put pominu 40-tih godina prošlog vijeka, te da se zbog izrečenog, ako misle da budu dio bilo kakve evropske većine, moraju makar ograditi od takvih retrogradnih suludih stavova.

U konačnom, nova Vlada neće i ne smije, poput odlazeće, uraditi bilo šta na štetu države Crne Gore i njenih građanki i građana, a oni koji, eventualno, ispred Crne Gore vide neku drugu državu, u toj Vladi nemaju šta da traže. Jer u Vladi, ko god i kako god gledao, mogu biti samo oni koji, oko gore navedenih pitanja, uključujući i još neka od vitalnog značaja za Crnu Goru, imaju jasno usaglašene stavove koje smo naveli. Jer su ovo pitanja oko kojih neće biti pogađanja. Ni sa SD-om, a ni sa građanskom, većinskom Crnom Gorom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *