SD predlaže smanjenje računa za struju, plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi, nižu stopu PDV-a na ugostiteljstvo i da se aerodromi ne mogu dati pod koncesiju

Poslanik SD-a, Boris Mugoša istakao je na tviteru da su za sjednicu Parlamenta predložili da se dnevni red dopuni sa 4 njihova predloga.

Prvi se odnosi na njihov predlog da se na stavke računa za struju koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu ne plaća PDV.  Neuključivanjem gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu u osnovicu za obračun PDV-a, smanjiće se iznos računa za struju.

Drugi se odnosi na mogućnost malim i srednjim preduzećima koja to žele, a čiji ukupan godišnji promet nije veći od dva miliona eura, da pređu na model plaćanja PDV-a po naplaćenoj, a ne izdatoj fakturi, što i jeste praksa u najvećem broju evropskih, ali i nekih nama susjednih država. Na taj način, kako ističu iz SD-a, bi se pomoglo malim i srednjim preduzećima koja imaju problema sa likvidnošću, odnosno sa neredovnim, odgođenim ili neizvršenim plaćanjima.

Treći predlog SD-a predviđa da se nastavi sa mjerom oporezivanja po nižoj stopi PDV-a od 7% na usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga. Time bi se, prema navodima SD-a, uticalo na oporavak, unapređenje poslovanja i konkurentnost  crnogorskog turizma, rast zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije u sektoru ugostiteljstva, a sve u skladu sa uporednom praksom zemalja Mediterana iz EU, jer su slične mjere smanjenja PDV-a donijele i brojne evropske zemlje.

Poslednji predlog SD-a za dopunu dnevnog reda se odnosi na zakonsko rješenje kojim se definiše da se Aerodromi ne mogu valorizovati po modelu koncesije, niti po bilo kojem modelu koji bi doveo u pitanje većinsko vlasništvo države u tom privrednim subjektu. Iz SD-a su naveli da je neophodno utvrditi strateški nacionalni interes Crne Gore u oblasti aviosaobracaja, buduci da je aviodostupnost Crne Gore od posebnog interesa za život i rad građana, zdravlje stanovništva, razvoj turističke privrede, poslovanje privrede i ekonomsku nezavisnost Crne Gore.