SD predložio dopune zakona o PDV-u

Smanjiti račune za struju neobračunavanjem PDV-a na gubitke

Poslanici Socijaldemokrata predali su u skupštinsku proceduru Predlog Zakona o dopunama zakona o PDV-u, kojim su predvidjeli da se na stavke računa za električnu energiju koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu ne plaća PDV. Na taj način, neuključivanjem gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu u osnovicu za obračun poreza, smanjiće se iznos računa za električnu energiju.

Na stavke postojećih računa, koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu, se obračunava PDV. Kako se PDV, kao porez na potrošnju, po prirodi stvari primjenjuje na isporučenu robu ili uslugu i plaća ga krajnji potrošač onda nema logike da se na navedene gubitke obračunava PDV, istakli su u SD-u.

Poslanici Socijaldemokrata su u obrazloženju Predloga Zakona naveli da je, prema podacima EPCG, ukupan iznos stavki (gubici u mreži VT i MT) na računima za struju bez PDV-a u 2019. godini iznosio oko 11,7 miliona eura, u 2020. oko 14 miliona, a za prvih pet mjeseci 2021. godine oko 6 miliona eura.