SD: Prihvaćeno povećanje socijalnih davanja na račun smanjenja neproduktivnih budžetskih izdataka

Iz Socijaldemokrata je saopšteno da su prihvaćena dva njihova predloga skupštinskih zaključaka, koji se tiču sprovodjenja odredjenih aktivnosti u 2023.godini.

Naime, kako navode iz SD-a, prvim prihvaćenim zaključkom Skupština Crne Gore zadužuje Vladu Crne Gore da kroz izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti predvidi povećanje iznosa određenih materijalnih davanja (materijalno obezbjedjenje, lična invalidnina, tudja njega i pomoć…), imajući u vidu značajan porast troškova života kao i činjenicu da su ove socijalno ranjive kategorije gradjana ostale bez adekvatne podrške u prethodnom periodu drastičnog rasta cijena.“Sredstva za sprovođenje navedenih povećanja je predvidjeno da se obezbijede kroz racionalizaciju određenih budžetskih izdataka (ugovori o djelu, konsultantske usluge, službena putovanja, administrativni materijal i sl.) i iz tekuće budžetske rezerve”, ističu u Socijaldemokratama.

Drugim prihvaćenim zaključkom Skupština Crne Gore zadužuje Vladu Crne Gore da sprovede neophodne aktivnosti u pravcu izrade strategije demografskog razvoja, strategije borbe protiv siromaštva i strategije rješavanja stambenih potreba mladih, kao i u pravcu realizacije besplatnog prevoza učenika i besplatne užine za djecu iz socijalno ranjivih kategorija.Za sprovođenje navedenih aktivnosti, u skladu sa dinamikom realizacije, predvidjeno je da se obezbijede sredstva iz tekuće budžetske rezerve, navode iz SD-a.“Nasuprot našem odgovornom pristupu da korekcijama na inicijalni predlog budžeta za 2023. ne tražimo dodatno povećanje ionako ogromnih budžetskih izdataka nego da predložimo kvalitetniju preraspodjelu u okviru tekuće potrošnje, sa druge strane svjedoci smo i ove godine populističkog utrkivanja odredjenih političkih subjekata da neodrživim i nesistemskim predlozima dodatno ugroze ionako veoma zabrinjavajući nivo finansijskih projekcija i finansijske stabilnosti”, zaključuju u SD-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *