SD: Raspravljati sjutra o smanjenju PDV-a na hljeb, ukidanju akcize na ambalažu i povećanju naknada svršenim visokoškolacima

Socijaldemokrate su predložile da se dnevni red sjutrašnje sjednice dopuni sa tri tačke, odnosno sa tri njihova predloga zakona”, naveo je na tviteru potpredsjednik i poslanik SD-a Boris Mugoša.

Prva tačka odnosi se na predlog izmjena Zakona o PDV-u kojim se predlaže smanjenje PDV-a na hljeb sa sadašnjih 7% na 0%. Naime, kako ukazuju iz SD-a, nedavno smanjenje PDV-a na brašno, ulje i so, po najavama iz pekarske industrije, neće uticati na smanjenje cijene hljeba, budući da su pekarima troškovi suštinski ostali isti, jer sada oni neće plaćati PDV na brašno, ali neće ni imati pravo na povraćaj tog PDV-a, dok će trgovci imati iste troškove kao i do sada. 

“Zato je održiv način za smanjenje cijene hljeba zapravo smanjenje PDV-a na hljeb sa sađašnjih 7% na 0%”, ističu Socijaldemokrate. Oni podsjećaju da je Privredna komora ranije predlagala da se nulta stopa osim na brašno, uvede i na hljeb, kako bi i cijene mogle biti niže.

Druga tačka odnosi se na predlog izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju licasa stečenim visokim obrazovanjem, koji predvidja povećanje mjesečne naknade navedenim licima u procesu stručnog osposobljavanja na iznos od 450 eura. Kako navode u SD-u, članom 10 sadašnjeg Zakona propisana je naknada licima po osnovu stručnog osposobljavanja na nivou od 50% prosječne zarade u prethodnoj godini, što iznosi 266,00 eura. Kako je krajem 2021. godine Skupština Crne Gore usvojila izmjene Zakona o radu, kojima je definisano da minimalna u neto iznosu ne može biti niža od 450 eura, u SD-u smatraju da lica sa stečenim visokim obrazovanjem u procesu stručnog osposobijavanja (kojih je u ovoj godini nešto više od 2.700) ne mogu biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale zaposlene, odnosno da njihove mjesečne naknade ne bi trebalo da budu niže od minimalne zarade. 

“Ovo posebno ako se ima u vidu da su to uglavnom mladi Ijudi koji trebaju da budu nosioci razvoja države, uz naravno činjenicu da su drastično porasle cijene mnogih roba i usluga, čime je mnogima od njih ugrožena egzistencija”, obrazlažu poslanici SD-a razloge predlaganja izmjena Zakona.

Treća tačka odnosi se na dopune Zakona o akcizama, koje predviđaju ukidanje akciza na plastičnu ambalažu i to za domaće proizvodjače hrane i pića, kao i one koji se bave preradom i pakovanjem prehrambenih artikala, budući da ih postojeće zakonsko rješenje dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na uvoznike, jer nedavno uvedene akcize na proizvode od plastike proizvode rast cijena samo proizvoda domaćih proizvodjača i kompanija i to za oko 10 posto.
“Očekujemo da će poslanici glasati za stavljanje ovih tačaka na dnevni red sjutrašnje sjednice Parlamenta. Naravno da smo spremni da u dogovoru sa ostalim poslaničkim klubovima, kroz amandmansko djelovanje, ukoliko je potrebno predložena zakonska rješenja poboljšamo i da ih konsenzusom usvojimo”, zaključuje potpredsjednik SD-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *