SD: Socjaldemokrate imale više usvojenih inicijativa od Vlade

U prethodnih sto dana, odnosno od formiranja 43. Vlade, više su Socijaldemokrate predložile inicijativa koje su usvojene, nego Vlada i parlamentarna većina. Preciznije, Socijaldemokrate su imale sedam zakonskih i sedam skupštinskih inicjativa, koje su bile usmjerene na poboljšanje životnog standarda građana.

Tačnije, podnijet je amandman da smanjenje akciza na gorivo bude 50% i on je usvojen. Podnijet je i amandman da se definiše lista proizvoda čije se cijene mogu ograničiti  (prehrambeni artikli, sredstva za ličnu higijenu, dječija hrana i oprema, sredstva za ogrijev, kućna hemija, i dr.), koji je takođe usvojen. Inicirali smo i da država definiše mehanizam za praćenje smanjenja cijena usljed smanjenja PDV-a na određene proizvode, što je prihvaćeno. Predložili smo i dopune Zakona o akcizama kako bi se zašitila konkurentnost domaćih kompanija kroz izuzeće obračuna akciza na ambalažu-prihvaćeno takođe.

Osim navedenog, Socijaldemokrate su predložile da Skupština donese zaključak kojim poziva Vladu da bez odlaganja definiše listu proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, opet usvojeno. Predložili smo i da Skupština donese zaključak kojim poziva Vladu da pripremi program subvencija za one privredne subjekte koji će pomenutim mjerama biti pogođeni, radi zaštite njihove konkurentnosti… I to je usvojeno…

Predložili smo izmjene Zakona o PDV-u kako bi se PDV na hljeb smanjio sa 7 na 0 posto, što je usvojeno. Inicirali smo i da Vlada da finansijsku podršku izgradnji zgrade za penzionere u Podgorici, što je takođe usvojeno.

Za mlade je od posebnog značaja to što smo predložili izmjene Zakona o stručnom osposobljavanju kako bi se mjesečne naknade korisnika povećale na 450 eura. Takođe, predložili smo izmjene Zakona o visokom obrazovanju, čime su značajno povećani krediti i stipendije. Oboje je usvojeno.

Tu nijesmo stali već smo predložili izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u cilju povećanja najnižih penzija od 1. septembra, usvojeno, a predložili i da Vlada predloži dinamika daljeg povećanja svoh penzija od 1. januara što je takođe usvojeno…

Na kraju, inicirali smo saslušanje nasležnih u zdravstvu i finansijama povodom održanja finansiranja zdravstvenog sistema, te inicirali saslušanje nadležnih iz resora rada i socijalnog staranja povodom kašnjenja isplata subvencija u zapošljavanju lica sa invaliditetom, što je takođe prihvaćeno.

Za sve to vrijeme Vlada nije predložila niti jedan zakon u pravcu poboljšanja, odnosno zaštite ozbiljno ugroženog standarda većine građanki i građana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *