SD: Srećan Dan Evrope, kojoj se moramo ponovo okrenuti

Ovogodišnji Dan Evrope, koji izvorište nalazi 1950. godine, na predstavljanju Šumanove deklaracije i udaranju temelja Evropskoj uniji, Crna Gora i čitav svijet dočekuju koliko svečarski, toliko i pod sjenkom lokalnih prilika, te agresije Rusije na Ukrajinu. Od tih činjenica ne treba okretati glavu, već ovaj dan upravo treba da nam posluži kao podsjetnik da je to jedini put koji Crnu Goru, zajedno sa nekim od najrazvijenijih zemalja svijeta vodi u prosperitet, te da je sve ostalo samo skretanje na stranputicu.

Evropska porodica, danas više nego ikad, u vremenu rata, narastajućih tenzija, te snažnih desničarskih pokreta, potvrđuje svrhu svoga postojanja. Ona je kako pomoć za unapređenje državnih struktura, tako i, zajedno sa Sjevernoatlantskim savezom, sigurnost u vremenima krize – ekonomska, društvena i svaka druga. Crna Gora je, nažalost, u fazi potpune blokade svog evropskog puta, i ta blokada je proizvod omogućavanja retrogradnim snagama da, preuzimanjem ključnih poluga vlasti, skrenu državu na onaj kurs koji njima omogućava lakše djelovanje, a to svakako nije Evropska unija. 

Te teške lekcije danas obnavljamo kako kroz Dan Evrope, tako i kroz specifičan Dan pobjede nad fašizmom, koji je takođe važniji nego ikad, jer nas upućuje na to da je Crnoj Gori, više nego ikad čini se, potrebna racionalna, demokratska, građanska, antifašistička politika, evropska i evroatlantska politika, a ne truli kompromisi sa tim civilizacijskim vrijednostima, kojima, plašimo se, danas svjedočimo. 

Upravo zbog brojnih izazova u kojima dočekujemo današnji datum, Socijaldemokrate cijene da je njegova važnost utoliko veća, te pozivaju sve građane da danas na Cetinju zajedno potvrdimo svoje evropsko, antifašističko i građansko opredjeljenje, koje je prethodnih godinu i po bilo kompromitovano.

Srećan Dan Evrope, koja je jedini pravi dom prosperitetnoj Crnoj Gori i jedini put u budućnost, i ne dozvolimo da nas iko ikad više skrene sa njega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *