SD: TEŠKO JE KAD VAM SE ČLANSTVO RASIPA

U cilju objektivnog informisanja javnosti, medijima i građanima dostavljamo na uvid zapisnik sa V sjednice Foruma žena SDP-a Glavnog grada od 8.6.2020. godine kojim se konstatuje da predsjednica, Dragica Anđelić, svoja ovlašćenja prenosi na zamjenicu predsjednice, Olgu Kaluđerović. 

Takođe, dostavljamo i ostavku gospođe Kaluđerović,  podnijetu 24.7.2020. godine. 

Razumijemo da je veoma teško gledati kako vam se članstvo rasipa, ali je, i u takvim situacijama, poželjno zadržati minimum časti. O tome ko laže, neka javnost sama prosudi, a dokumenti govore i više nego dovoljno.