SD: URA obezbijedila sigurno mjesto u istoriji crnogorske izdaje

Podnošenjem prijave protiv jednog od najuglednijih crnogorskih filologa, dr Adnana Čirgića, URA je još jednom dokazala da je obezbijedila sigurno mjesto u istoriji crnogorske izdaje.

Pokušaj zastrašivanja onih koji su dokazani protivnici negiranja crnogorskog jezika, kulture i identiteta je najnovija potvrda da ova navodno građanska partija nastavlja da pruža presudan doprinos klerikalizaciji koja svakim danom sve više uzima maha.

Nakon naših kulturno istorijskih dobara, koja su zahvaljujući “crnogorskim” glasovima URA-e predati drugoj državi, izgleda da je u kuhinja “srpskog sveta” sebi i svojim izvršiocima postavila novi cilj – da pokuša duhovno da osiromaši našu državu, kako bi od nje napravili državu ljušturu – bez suštine.

Za takve, nečasne rabote ne sude glasači, nego istorija!

Građanska i samosvjesna Crna Gora je izdržala i veće i ozbiljnije protivnike, pa će i ove političke šarlatane, kojima na kraju poručujemo: dalje ruke od Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, koji služi na ponos emancipovanoj Crnoj Gori.