SD: Veliki legalisti dostavili direktorici Aerodroma “gotova” kadrovska rješenja, a Aerodrome doveli do gašenja

Velika “legalistička” Vlada, kako danas saznajemo, dovela je gotovo do gašenja još jedne vitalne kompanije: JP Aerodromi, jer je odbila da postupi po sudskoj presudi u korist Aerodroma, ali je zato v.d. direktorici Aerodroma dostavila “već pripremljena kadrovska rješenja”, zbog čega je danas direktorica, očigledno šokirana postupanjem Vlade, podnijela ostavku. Da pojednostavimo: Vlada neće da isplati Aerodromima gotovo 10 miliona za koje je sud rekao da im pripadaju, ali zato ima vremena da se bavi spiskovima “po dubini” koga Aerodromi treba da zaposle. I to je, rekli bismo, suština novog skandala ove monumentalno nesposobne Vlade koja sad već prijeti da ozbiljno ugrozi golu egzistenciju građana.

Dodatno, danas saznajemo od bivše direktorice da je ova Vlada sasvim “relaksirano” predložila Aerodromima da, kad već Vlada neće da im isplati ono što je dužna, se Aerodromi kreditno zaduže!  Koliko svijesti i interesovanja o svemu što se dešava ima nadležni ministar Bojanić, govori i činjenica da uopše nije cijenio potrebnim da on lično prisustvuje sastanku sa Aerodromima na kome se raspravljalo o ovome.

Tome ćemo na kraju dodati činjenicu da javnost i dalje nema ideju šta se dešava sa novoosnovanom aviokompanijom ToMontenegro, osim što Vlada  “sipa” u nju desetine miliona nemilice. I osim što se zna da je nakon svega par nedjelja, jedan od članova borda direktora ToMontenegro takođe podnio ostavku. Izgleda da svako sa integritetom, a ko ima bliži uvid u to šta se radi, zna da ne smije i ne može biti saučesnik ovih događaja, a za koje isključivu odgovornost snosi ova vlada i njen “kadar” koji nam, izgleda, sad sprema i “ToAerodromi”.