SD ZA DRŽAVNU RAZVOJNU BANKU I DRŽAVNU TELEKOMUNIKACIONU KOMPANIJU

Boris Mugoša, poslanik u Skupštini Crne Gore i kandidat na listi „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO“, istakao je da se Socijaldemokrate zalažu za osnivanje državne razvojne banke, koja bi bila jaka potpora oporavku naše ekonomije i jačanju njenog razvojnog potencijala i državne telekomunikacione kompanije, koja bi doprinijela povećanju konkurentnosti na tržištu telekomunikacija i unapređenju bezbjednosti i sigurnosti podataka.

“Uz afirmaciju principa slobodne konkurencije i tržišnog poslovanja, Socijaldemokrate smatraju da je neophodna aktivna i pažljivo balansirana uloga države u ekinomiji. Ona mora biti efikasni mehanizam za podsticanje privrednog razvoja, odnosno da u kontinuitetu unapređuje poslovni ambijent, smanjuje razna fiskalna i parafiskalna opterećenja na privredu, definiše jasna pravila tržišne utakmice i jača institucije sistema koje treba da osiguraju da su ta pravila jednaka za sve ali država treba da bude i korektivni faktor u cilju stvaranja pravedne tržišne utakmice i socijalno odgovorne raspodjele ekonomskih benefita.”, kazao je Mugoša.

U tom smislu, objašnjava Mugoša, Socijaldemokrate se godinama zalažu za osnivanje državne razvojne banke, a aktuelna situacija u crnogorskoj ekonomiji uzrokovana pandemijom COVID-19 još je jedna potvrda ispravnosti zalaganja SD-a za crnogorsku razvojnu banku, koja bi bila jaka potpora oporavku naše ekonomije i jačanju njenog razvojnog potencijala i njene konkurentnosti. “Uostalom, Hrvatska i Slovenija imaju svoje razvojne banke još od 1992, koje značajno doprinose unapređenju performansi njihovih privreda, a posebno važnu ulogu imaju u ublažavanju negativnih posljedica aktuelne pandemije”, navodi Mugoša.

Prema njegovim riječima, Crnogorska razvojna banka bila bi snažna, odnosno veoma povoljna finansijska podrška mikro, malim i srednjim preduzećima, sa posebnim fokusom na podsticanje domaće proizvodnje i izvozno orijentisana preduzeća, definisala bi posebne kreditne linije u vidu beskamatnih kredita za mlade poljoprivrednike, nezaposlene visokoškolce, građane koji su ostali bez posla kao tehnološki viškovi, dugoročno nezaposlene, za žensko i socijalno preduzetništvo i dr. Jedan od modaliteta je transformacija IRF-a u državnu razvojnu banku. “Takođe, Socijaldemokrate smatraju da je neophodno uraditi sveobuhvatnu analizu opravdanosti osnivanja državne telekomunikacione kompanije, koja bi objedinila brojne nedovoljno iskorišćene infrastrukturne resurse (optička vlakna, predajnici…) kojima raspolažu razni privredni subjekti u državnom vlasništvu i vlasništvu lokalnih samouprava (Željeznička infrastruktura, CEDIS, CGES, Regionalni vodovod, Radio-difuzni centar, Komunalne usluge Podgorica) i doprinijela povećanju konkurentnosti na tržištu telekomunikacija i unapređenju bezbjednosti i sigurnosti podataka”, zaključio je Mugoša.