Šehović: Agencija po službenoj dužnosti da ispita da li je kupovina aviona za ToMontenegro u skladu sa zakonom

Poslanik Socijaldemokrata i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet dr Damir Šehović zatražio je danas zvanično od Agencije za zaštitu konkurencije da po službenoj dužnosti (u skladu sa članom 10 Zakona) ispita da li kupovina dva aviona vrijedna 21 milion $, za novoosnovanu ToMontenegro kompaniju, predstavlja državnu pomoć, i ako jeste, da li je dodijeljena po propisima. Šehović je Agenciji predložio i da, do donošenja odluke, razmisi o privremenoj obustavi dodijeljenih sredstava za ToMontenegro, do odlučivanja o usklađenosti pomoći sa Zakonom.

Napominjemo da se danas javno oglasila i Agencija, koja je saopštila da joj nadležno Ministarstvo nije tražilo mišljenje prije kupovine aviona, iako je to bilo dužno po Zakonu o kontroli državne pomoći. Šehović je podsjetio i da se ovim povodom nedavno zvanično oglasila i Evropska komisija, koja je saopštila jasno očekivanje da Agencija provjeri je li pomenuta kupovina u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći.

Na kraju, napominjemo da je Šehović još ranije zatražio od predsjednika Vlade kompletnu dokumentaciju, po poslovniku Skupštine, obzirom na to da javnost ne zna sa koje budžetske pozicije su avioni plaćeni, a nema ni informacije o postupku kupovine, niti o odluci Odbora direktora i ugovoru koji je sklopljen. Odgovori nijesu dobijeni ni nakon isteka poslovničkog roka, a što se smatra ometanjem poslanika u vršenju funkcije.

“Siguran sam da ste jednako kao i ja svjesni važnosti cjelokupnog aranžmana i postojanja javnog interesa da se u najkraćem mogućem roku dobiju sve potrebne relevantne informacije, koje su neophodne da se potvrde ili otklone sumnje u eventualnu neusaglašenost pomenutog aranžmana sa Zakonom o državnoj pomoći” rekao je Šehović u dopisu Agenciji.