Šehović: Amandmanom onemogućavamo zaduženje od 500 miliona €, jer Spajić tvrdi da za zaduženjem nema potrebe

Poslanici Socijaldemokrata Crne Gore su predložili amandman na Zakon o budžetu za 2022. godinu, kojim se brišu odredbe koje omogućavaju novo zaduženje u iznosu od 500 miliona € za potrebe finansiranja deficita, budući da je sam ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić prije nekoliko nedjelja javno saopštio da država „nema potrebu za novim zaduženjem, te da je zaokruženo finansiranje za 2022. godinu“.

„Imajući u vidu javno saopšten stav ministra finansija i socijalnog staranja da država nema potrebu za novim zaduživanjem, te da je zaokruženo finansiranje za 2022. godinu na način što će država nedostajuća sredstva u iznosu od 500 miliona eura finansirati iz depozita i postojećih kreditnih aranžmana zaključenih u ranijem periodu, amandmanom tražimo brisanje odredbi koje omogućavaju novo (nepotrebno) zaduženje za tu namjenu“, kaže Šehović.

Šehović dalje dodaje da ne vidi razlog da se zadužujemo ako već nema potrebe.

„Eliminisanjem mogućnosti za realizaciju pomenutog, po riječima resornog ministra, nepotrebnog zaduženja od 500 miliona eura, država izbjegava da troškovi finansiranja te vrste zaduženja padnu na teret budžeta, odnosno građana Crne Gore, koji bi u ovom slučaju na godišnjem nivou iznosili oko 15 miliona eura“, napominje Šehović.

Usvajanjem amandmana izbjeglo bi se ponavljanje greške koja je (ne)namjerno napravljena prilikom zaduženja koje je realizovano u decembru 2020. godine.

„Tada je takođe zbog nepotrebnog zaduženja u iznosu od 750 a ne 520 miliona eura, koliko su bila stvarna nedostajuća sredstva, nastala šteta po državni budžet po osnovu troška finansiranja „viška“ povučenih sredstava, koja na godišnjem nivou iznosi čak 7,1 miliona eura“, zaključuje Šehović.