Šehović Bratićevoj: Opasni su oni koji zbog ograničenosti neograničeno vjeruju u svoju pamet

“Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet” rekao je Ivo Andrić. No, još bolje je o vama rekla nekadašnja bliska saradnica koja je, pobjegavši glavom bez obzira saopštila da: “Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti”. Vjerujem da je tako, a poslije vašeg današnjeg izlaganja, znamo i da u Vladi nemamo više jedan medicinski fenomen, već najmanje još jedan.” To je danas u Skupštini poručio potpredsjednik SD Damir Šehović odgovarajući ministarki Vesni Bratić.

“Nakon saznanja da smo na čelu četiri ključna resora dobili osobu sa anticivilizacijskim stavovima, nekoga ko obožavaoce osuđenih ratnih zločinaca pokušava nametnuti kao moralne uzore mladim generacijama, nekoga ko je nezakonito po političkom i nacionalnom ključu smijenio svih 250 direktora, ko se obračunavao a i danas to čini sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost, ko se u konačnom poigrava sa kulturom i sportom, nije ni čudo što bježi od skupštinakog odbora.”

On je ponovio  da: “Bježanjem od Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport ne možete pobjeći od istine da je dobar dio vas u Vladi doveden na ta mjesta da bi promijenio krvnu sliku našeg društva, da bi razgradio crnogorski identitet i građansko biće Crne Gore, da bi je pretvorio u državu ljušturu – bez suštine, kako bi se njom lakše upravljalo sa strane.

Odmah da vam kažem, želja će vas biti, jer ste svi skupa u Vladi pokazali da nijeste sposobni da vodite državu, ali ni da je uništite, iako se svojski trudite!”