Šehović: Dostavljeni materijal nepotpun, ne sadrži Informaciju o polaznim osnovama za emisiju

Ne samo da je Vlada usvojila Informaciju o rezultatima emisije 4 dana prije nego je istu Ministarstvo finansija poslalo toj Vladi, nego nije dostavila Parlamentu još jedan važan dokument.

Dostavljeni materijal je, dakle, nepotpun jer ne sadrži Informaciju o polaznim osnovama za realizaciju emisije obveznica koje će biti izdate na međunarodnom tržištu, a koja je prethodila realizovanoj spornoj tajnoj emisiji, a na osnovu čega se, između ostalog, može utvrditi da li je posao zakonit ili ne.

Postavlja se pitanje zašto poslanicima nije dostavljena pomenuta informacija i kad je ona koja je dostavljena usvojena na Vladi. U tom smislu cijenimo cjelishodnim da se naknadno dopuni dokumentacija Informacijom o polaznim osnovama za realizaciju emisije obveznica koje će biti izdate/emitovane na međunarodnom tržištu u 2020. godini ili u 2021. godini, kao i zapisnikom sa sjednice Vlade, kako bismo konačno saznali pravu istinu o datumu usvajanja dostvavljenog materijala.

Evidentno je da dokumentacija u koju smo imali uvid nedvosmisleno ukazuje da ne odgovara istini nekoliko puta saopstena tvrdnja predsjednika Vlade da nijesu imali adekvatnih i relevantnih podataka. Informacija dostavljena na zahtjev svih poslaničkih klubova to na najkonkretniji način demantuje. Uostalom, i sam ministar finansija je potvrdio takvu tvrdnju na prije neki dan odrzanoj pres konferenciji, zahvalivsi se kolegama iz ministarstva sa kojima je očigledno i prije nego je zvanično postao član 42. Vlade radio na zaduzenju.

I nakon čitanja dostavljene dokumentacije ostaje nejasno zašto je premijer doveo u zabludu poslanike i cjelokupnu javnost, jer nije nijednom u svojim brojnim medijskim nastupima, ukazao na potrebu zaduženja od cijelih 750 miliona eura. I dalje ostaje enigma kako se došlo do te cifre, te ko je i na osnovu čega utvrdio da je to potreban a nedostajući iznos sredstava koji je obezbijeđen emisijom.

Sada, kada smo dobili dodatne informacije, nema nikakve dileme da je realizovano zaduženje nepovoljnije u odnosu na ono koje je Crna Gora u prethodnoj emisiji dobila, ali i nepovoljnije od emisije koje su pojedine susjedne zemlje sa istim kreditnim rejtingom realizovale.

U odnosu na ova, i brojna druga pitanja, javnost očekuje detaljne odgovore.