Šehović: DRI da provjeri Vladino nezakonito privremeno finansiranje

Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović uputio je dopis Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) u vezi sa činjenicom da je Vlada Crne Gore prešla na, kako ocjenjuje, nezakonito i neustavno privremeno finansiranje do donošenja novog Budžeta, zbog čega je važno da DRI u skladu sa nadležnostima reaguje i spriječi negativne posljedice koje, zbog nezakonitog raspolaganja sredstvima, mogu da nastanu. Naime, umjesto putem Odluke o privremenom finansiranju, raspodjela sredstava je izvršena direktno – retroaktivnim rješenjem, kojim su dodijeljena sredstva i onim potrošačkim jedinicama koje nijesu bile prepoznate prošlogodišnjim budžetom.

Naime, kako je saopštio Šehović, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja se do donošenja novog Zakona o budžetu opredijelilo za korišćenje instituta privremenog finansiranja, a da prethodno nije donijelo posebnu Odluku o privremenom finansiranju za januar – mart 2021. godine. Umjesto toga je raspodjelu izvršilo direktno, donošenjem rješenja za januar mjesec. Na ovaj način prekršen je član 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji kaže da u slučaju neusvajanja budžeta države do 31. decembra, Ministarstvo finansija definisanim (dakle već postojećim) potrošačkim jedinicama, mjesečno odobrava 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini. Međutim, kako čak 7 novih od ukupno 12 ministarstava uopšte ne postoje kao potrošačke jedinice, jer nijesu prepoznate prošlogodišnjim Zakonom o budžetu, na njih se privremeno finansiranje na zakonit način ne može primijeniti. Dakle, kako zaključuje Šehović, te nove potrošačke jedinice se sad nezakonito finansiraju, i to tako što je Rješenjem izvršena direktna detaljna raspodjela sredstava po stavkama unutar tih nepostojećih potrošačkih jedinica, čime je ministar finansija i socijalnog staranja praktično sam donio ,,Budžet” za januar mjesec, što svakako nema pravo.

Osim toga, Šehović je istakao da su ovim privremenim finansiranjem prekršeni članovi 82 i 147 Ustava Crne Gore. Naime Rješenje je, kako cijeni, neustavno zbog očiglednog povratnog tj. retroaktivnog dejstva za koje ne postoje razlozi, niti je ukazano na javni interes zbog koga je utvrđeno povratno dejstvo. No, kako navodi, o tome će se u konačnom izjasniti Ustavni sud povodom inicijative koja je, po informacijama koje ima, već u proceduri.

Šehović je zaključio da su sve to razlozi zbog kojih očekuje reakciju DRI-a, na koju ima pravo po Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji, čime bi pružila konkretan doprinos promovisanju principa odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija, o čemu i govori Protokolom o saradnji, koji je nedavno potpisan sa Skupštinom Crne Gore.