Šehović: Imenovanjem Rade Višnjić i Gorana Kikovića dotaknuto dno u prosvjeti

Skandaloznim imenovanjem za v.d. direktorice OŠ “Jugoslavija” Rade Višnjić, koja objavljuje “deseterce” i lije krokodilske suze za Ratkom Mladićem, a inače je zbog otvorene zloupotrebe djece dobila otkaz, dotaknuto je samo dno u prosvjeti.

Naime, imenovanje Višnjićeve za bilo kakvu poziciju u prosvjeti, a posebno za direktoricu škole iz koje je otpuštena zbog grubog kršenja zakona, je prst u oko svakom roditelju koji kani zaštiti svoje dijete od vjerskih, ideoloških ili bilo kojih drugih indoktrinacija. Dodatno, ovo je jasan dokaz da ministarka prosvjete za direktore imenuje svoje ideološke drugove, uprkos činjenici da su u ranijem preriodu kršili zakone i bili prepoznati kao najgori primjeri iz sistema obrazovanja. To potvrđuje i imenovanje Gorana Kikovića za novog direktora Doma učenika u Beranama, otvorenog podržavaoca i protagonistu četničkog pokreta, i nekoga ko je aktivno učestvovao u predlaganju imenovanja ulice u Beranama po osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Podsjećam da je konkretno Višnjićeva u kontinuitetu zloupotrebljavala djecu, prvo zadajući im da crtaju tobojke i objavljivanjem slika djece sa trobojkama na mrežama, a nakon toga koristeći direktnu komunikaciju sa djecom za promovisanje i nametanje svojih religijskih uvjerenja, što je zakonom zabranjeno. Zbog svega navedenog, a što je predočeno i u disciplinskom postupku, Višnjić je uklonjena iz prosvjete kao sraman primjer zloupotrebe najmlađih.

Ovo imenovanje je zato klasična i otvorena provokacija svim građanskim snagama. Pitanje je samo: do kad će građani odlučiti da trpe ovakva poniženja,  a naša je procjena, ne još dugo. Dodatno,  vjerujem da će direktori koji su smijenjeni, a među kojima su i najsvjetlije tačke našeg obrazovnog sistema, pokrenuti postupke za provjeru zakonitosti svojih razrješenja, budući da su uklonjeni bezobrazno, revanšistički i praktično bez ikakvih suvislih obrazloženja: upravo onako kako sam od početka upozoravao.