Šehović: Nije tačno da je u tehničkom mandatu značajno povećan broj zaposlenih u prosvjeti

Imajući u vidu podatak koji je iznio predsjednik Vlade u odgovoru na jedno od poslaničkih pitanja, da je broj izvršilaca u tehničkom mandatu 41. Vlade povećan za preko 3 hiljade lica, od kojih je oko 2700 u prosvjeti, koristim priliku da javnost obavijestim o sljedećem:

Nije tačna informacija da je broj zaposlenih u prosvjeti porastao u tehničkom mandatu prethodne Vlade za 2700 lica, kako je pogrešno interpretiran podatak koji se danas čuo u Skupštini. Nije riječ o povećanom broju izvršilaca, već o zakonskoj proceduri po kojoj se od ukupno oko 14 hiljada zaposlenih u prosvjeti, oko 2500 lica koja su angažovana na određeno vrijeme, a kojima ugovor o radu svake godine ističe 30. juna, ponovo angažuju od septembra mjeseca kada počinje školska godina. Naravno, po proceduri koja je definisana Opštim zakonom o obrazovanju.

Ostatak do broja koji je pomenut na sjednici Skupštine se dominantno odnosi na zamjene onih lica koja su privremeno spriječena da obavljaju vaspitno-obrazovni rad, najčešće zbog bolovanja, jer nastavni proces ne smije da trpi budući da je obrazovanje djelatnost od javnog interesa.

Dakle, ne radi se povećanom broju izvršilaca nego o poštovanju zakona. A uvjeren sam da su direktori vaspitno-obrazovnih ustanova, koji su inače po zakonu odgovorni za svako pojedinačno zaposlenje, prilikom prijema ovih lica ispoštovali Opsti zakon o obrazovanju. To u konačnom Uprava za inspekcijske poslove u svakom pojedinačnom slučaju uvidom u dokumentaciju može provjeriti.