Šehović o predlogu opozicije: Ova Vlada mora pasti, da bi evropska Crna Gora ustala!

Podnošenjem predloga za izglasavanje nepovjerenja 42. Vladi, opozicija daje konkretan doprinos za izlazak iz najveće političke i institucionalne krize u kojoj se nalazimo. Ova nesposobna Vlada mora pasti, da bi Crna Gora ustala! I okrenula se sebi i svojoj evropskoj perspektivi.

Svi progresivni politički subjekti, nezavisno od toga dolaze li iz redova opozicije ili vlasti, sada imaju šansu da se nakon podrške ovom predlogu okupe. Oko programa, a ne mržnje prema bilo kome. Ali i da pokažu da su svjesni važnosti aktuelnog trenutka, i svoje uloge u njemu.