Šehović: Očekuje nas sveobuhvatna reforma SD, insistiraćemo na životnim temama i suprostavljaćemo se svakom radikalizmu

Saznanje da su me svi opštinski odbori praktično jednoglasno predložili za novog predsjednika Partije, nakon lične odluke aktuelnog predsjednika Brajovića da se ne kandiduje ponovo za tu poziciju, te da istovremeno snažno podrži dalji razvoj i sveobuhvatnu stranačku reformu na svim nivoima, me čini i ponosnim i odgovornim. Ponosnim zbog toga što načinom na koji realizujemo temeljne promjene u Partiji, na sopstvenom primjeru demonstriramo demokratski i reformski kapacitet, ali i čvrstinu naših unutarpartijskih odnosa, a na dodatnu odgovornst me obavezuje gotovo jednoglasna podrška koja je u svim dosadašnjim pretkongresnim aktivnostima iskazana.

Na drugom Kongresu, koji će se održati 31. januara naredne godine, na kome će 501 delegat sa pravom glasa birati ne samo novog predsjednika, nego i novi saziv Glavnog odbora, kao i Nadzornu i Statutarnu komisiju, planirana su široka kadrovska osvježenja, ali i intervencije u organizacionoj strukturi i partijskom programu.

Pored otvaranja prostora za novu, mlađu, ali već dovoljno politički zrelu generaciju koja će u narednom periodu voditi Partiju, planiramo i uvođenje jednog broja novih partijskih organa poput Izvršnog odbora i Savjeta, kako bi sistem dodatno decentralizovali i demokratizovali, a sve sa ciljem uključivanja što većeg broja ljudi u proces donošenja odluka.

Socijaldemokrate će u programskom smislu i ubuduće dosljedno insistirati na ideološkoj profilaciji progresivne, državotvorne, istinski građanske partije lijevog centra, ali ćemo zbog svoje neisključivosti u bilo kom segmentu uvijek istrajavati na dijalogu i kompromisu, te potrebi okupljanja oko evropskih i državotvornih vrijednosti, koje se nažalost od nemalog broja političkih subjekata suštinski ponovo dovode u pitanje. To kao stranka sa nespornim emancipatorskim potencijalom cijenimo posebno važnim u ovom momentu izražene polarizacije našeg društva.

Mi smo zapravo jedna od rijetkih partija u Crnoj Gori čije državotvorno opredjeljenje je jasno i nekompromitovano od samih početaka, baš kao i naš građanski karakter. Ova partija jeste, i još snažnije će nastaviti da bude, saborno mjesto kvalitetnih kadrova svih vjera i nacija, te snažan zaštitinik svih ljudskih, političkih i ekonomskih prava.

Imajući u vidu našu snažnu kadrovsku bazu kada je riječ o ekonomiji, što se nadam se može vidjeti kako kroz naše javne nastupe i insistiranje na životnim temama, cijenimo da posebno u dijelu ekonomije imamo šta da ponudimo, zbog čega će novi partijski program biti fokusiran na tu oblast, ali i na zdravstvo, prosvjetu i kulturu, te ljudska prava. Ono što nam je sad važno, ali na šta će poseban akcenat takođe biti stavljen u narednom periodu, jeste doprinos javnom diskursu koji počiva na činjenicama, a ne demagogiji, te doprinos diskursu koji, mada može biti oštriji, što je za politiku normalno, nikad neće preći granicu dobrog ukusa.

Kad sve sumiramo, Socijaldemokrate će nakon sveobuhvatnih promjena koje nam slijede, još i više biti prepoznate kao partija koju će voditi nova, mlađa generacija, prepoznata po obrazovanju, ali i po pristojnosti i civilizovanosti, sa zadatkom da bude protivteža nekim retrogradnim ideološkim strujama, sa snažnim fokusom na jačanje srednjeg sloja stanovništva.

Riječju, nakon Kongresa ćemo se još jasnije profilisati kao moderna, građanska, emancipatorska partija, sa nespornim državotvornim elementom na koji smo ponosni, kojoj će u fokusu biti prije svega bolji standard građana, te borba sa radikalizmom bilo koje vrste.