Šehović: Omogućiti da se PDV plaća  po  naplaćenoj, a ne izdatoj fakturi

“Socijaldemokrate Crne Gore su izradile predlog dopuna Zakona o PDV, čija suština je davanje mogućnosti malim i srednjim preduzećima koja to žele, a čiji ukupan godišnji promet nije veći od 2 miliona eura, za prelazak na model plaćanja PDV-a po naplaćenoj a ne izdatoj fakturi, što i jeste praksa u najvećem broju evropskih ali i nekih nama susjednih država”, saopštio je poslanik SD Damir Šehović.

“Postojeći model naplate PDV-a podrazumijeva obavezu preduzeća da uplaćuju PDV državi prije nego što naplate svoja potraživanja, čime u suštini beskamatno finansiraju državni budžet, a sebe nepotrebno izlažu visokim troškovovima finansiranja, što veoma destimulativno djeluje na kompletnu privredu, a posebno na manja preduzeća”, dalje ističe Šehović.

“Obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji bi pomogao malim privrednim subjektima koji imaju problema sa likvidnošću, odnosno sa neredovnim, odgođenim ili neizvršenim plaćanjima. Odnosno, ovaj sistem obračuna bi  bio pogodan za one privredne subjekte koji kupcima odobravaju duže rokove plaćanja, pa bi ih ovaj, po njih povoljniji način oporezivanja u vidu „sistema naplate“, lišio i suvišnog suočavanja sa nepotrebnim troškovima visokih kamata i poteškoća u praćenju dinamike otplate kredita koji zbog toga mogu nastati. Posebno bi pogodovalo preduzećima kod kojih se razlikuju rokovi plaćanja računa dobavljačima od rokova naplate računa od kupaca. Značajnom broju njih je pod ovakvim uslovima zbog poteškoća da izmire dugove upitan opstanak na samom tržištu. Porez koji bi trebali platiti nakon što ispostave fakturu, bi mogli da koriste za sopstveno poslovanje sve do naplate samog računa, što bi stimulativno djelovalo na brzinu opticaja novca u državi za koju su svakako uobičajeni dugi rokovi plaćanja” dalje naglašava Šehović.

Šehović takođe ističe da problem postaje još izraženiji ukoliko imamo u vidu da je crnogorska ekonomija dodatno pogođena COVID-19 krizom, koja je uzrokovala najveći pad privredne aktivnosti u posljednjih nekoliko decenija. Takva situacija pogoduje širenju talasa nelikvidnosti i povećanju broja blokiranih računa, o čemu svjedoči podatak da broj kompanija sa blokiranim računima kao i ukupan iznos blokade konstantno raste. Tako je trenutno u blokadi čak 18,85 hiljada preduzeća i preduzetnika, sa ukupnim iznosom duga na osnovu kojeg su blokirani računi od 771 milion eura.

“Uostalom, prelazak na pomenuti sistem bi bio dobrovoljan, pa bi svaki privredni subjekat sam procjenjivao na osnovu specifičnosti sopstvene djelatnosti da li mu sistem pogoduje ili ne. Zbog svega navedenog, Socijaldemokrate će predati dopunu pomenutog zakona u skupštinsku proceduru i o detaljnima informisati javnost”, zaključuje Šehović.