Šehović pitao Spajića: Da li ste kao neovlašćeno lice aktivno učestvovali u pripremi zaduženja?

Sve upućuje na to da je ministar finansija prije nego je izabran, dakle u svojstvu neovlašćenog lica, ugovarao za državu rekordno zaduženje od 890 miliona eura i cijelih 1,5 miliona eura provizije pojedinim bankama, i to pozivima iz samog Ministarstva finansija. Odgovor na to pitanje bi mogao da bude interesantan nadležnim državnim organima koji su, koliko je javnosti poznato, već pokazali interesovanje za postupak po kojem je realizovano zaduženje. To je danas poručio član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet dr Damir Šehović na kontrolnom saslušanju ministra finansija Milojka Spajića.

Šehović je naglasio da Spajić nema ni jedan pisani dokaz da je državi bilo potrebno zaduženje u ogromnom iznosu od 890 miliona sa kamatama, jer svaki zvanični dokument pokazuje da je državi bilo potrebno oko 520 miliona. To znači da je više stotina dodatnih miliona koje je Spajić uzeo, zapravo uzeo paušalno, sa namjerom da ova vlada iz tog zaduženja isplaćuje plate, penzije i iz tog zaduženja troši i funkcioniše do kraja mandata. A zbog toga je država oštećena za 7,1 milion eura godišnje kamate, koju plaća na taj dio dodatnog, nepotrebnog zaduženja i dodatnih pola miliona eura provizije bankama.

Istakao je i da je Spajić zaduženjem doveo investitore u zabludu, jer je zaduženje izvršeno na osnovu dokumentacije stare Vlade, u kojoj stoji da će se graditi 55 malih hidroelektrana, da će se raditi na ekonomskom državljanstvu, te brojni drugi raniji planovi koje nova vlada uopšte ne podržava.

Šehović je dodao da je zaduženje bilo veoma netransparentno, “jer nas je Vlada u 72. satu svog mandata, bez znanja Parlamenta i javnosti zadužila brže i više od bilo koje druge vlade”. Rekao je i da aranžman oko zaduženja nije toliko povoljan kako se pokušava predstaviti, jer su zemlje koje imaju isti kreditni rjeting kao Crna Gora povoljnije zaduživale.

Šehović je zaključio konstatacijom da je kompletan aranžman oko zaduženja licemjeran, jer je izvršen od vlade koja je došla u priliku da vlada upravo tako što je kritikovala prethodna zaduženja.