Šehović: Retroaktivnom primjenom spriječiti diskriminaciju onih koji su po sili zakona prinudno penzionisani

Pozdravljamo odluku kolega iz vladajuće većine da revidiraju izmjene Zakona o radu koje su nedavno usvojene, i da odlože primjenu pojedinih odredaba koje su predviđale prestanak radnog odnosa po sili zakona ne samo onima koji su navršili 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, nego i zaposlenima koji su ostvarili pravo na staž sa uvećanim trajanjem, kojima bi radni odnos prestao mimo njihove volje znatno ranije u odnosu na opštu starosnu granicu, čime bi bili dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na ostale zaposlene.

Odloženom primjenom, koju ćemo kao mjeru kompromisa i mi u SD-u podržati, stvorene su pretpostavke da narednih mjeseci u odnosu na to pitanje bude pokrenut kvalitetan i ozbiljan socijalni dijalog, koji će sigurni smo pomoći da se dođe do održivih rješenja koje su rezultat kompromisa sa socijalnim partnerima. A svako rješenje koje bude rezultat takvog dijaloga će za nas biti prihvatljivo.

Ipak, cijenim da odložena primjena jeste samo potreban, ali ne i dovoljan uslov za kvalitetan zajednički izlaz iz situacije u kojoj smo se našli. Zbog potrebe postizanja cjelovitog rješenja smo amandmanom koji smo podnijeli na dopune Zakona o radu tražili i retroaktivnu primjenu od 12.6.2021. godine, kako ne bismo došli u situaciju da oni koji su se u međuvremenu penzionisali tokom perioda primjene ove sporne norme, budu oštećeni.

Retroaktivnošću se štite dakle prava onih zaposlenih koji su u međuvremenu, primjenom te sporne norme, već pošli u penziju. Odnosno, ona otvara mogućnost da poslodavac “koriguje” postupanja na koja su bili dužni po sili zakona, na način što bi se otvorila mogućnost za „povlačenje“ rješenja o prestanku radnog odnosa koje su po sili zakona bili dužni da uruče. U suprotnom bi zaposleni koji to žele i sami bili u prilici da na jednostavan način zaštite svoja prava. Jer, kako smo uporno saopštavali, ova norma je, otkad je stupila na snagu, već proizvela određenu štetu šaljući u penziju nemali broj univerzitetskih profesora, prosvjetnih radnika, vatrogasaca, policajaca, vojnih lica i drugih, koji su po sili zakona izgubili radni odnos. Usvajanjem amandmana se sve to može korigovati i vratiti u prvobitno stanje.

Na kraju, Socijaldemokrate su uvijek spremne da saslušaju i uvaže sve što je u interesu građana, te cijenimo da isti takav pristup uvijek treba da bude prisutan sa obje strane, nezavisno da li je riječ o vladajućoj većini ili opoziciji. SD će pratiti dalja dešavanja na ovu temu i dati svoj doprinos u formulisanju najkorisnije i najkvalitetnije norme.