Šehović: Saslušati Vojinovića radi utvrđivanja visine očekivane štete po budžet zbog nezakonitoh smjena direktora

SD je inicirao kontrolno saslušanje ministra prosvjete Miomira Vojinovića, u vezi sa smjenama svih direktora škola i vrtića za vrijeme ministarke Vesne Bratić. Cilj je utvrđivanje visine očekivane štete koja će izvjesno nastati po državni budžet na osnovu postupaka koji su pred nadležnim sudovima pokrenuti, a saslušanje će biti dobra prilika i da se dobiju sve informacije nakon kojih se može procijeniti da li ima elemenata za podnošenje prijave nadležnim državnim organima. Na saslušanje će stoga biti pozvana i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović. To je danas saopštio predsjednik Socijaldemokrata dr Damir Šehović.

Naime, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesna Bratić je, nakon što je razriješila prethodne, izvršila izbor v.d. direktora obrazovno-vaspitnih ustanova, nakon čega su otvorene brojne kontroverze u stručnoj i laičkoj javnosti. One se, kako je i ranije konstatovano, odnose na upitan zakonski osnov za razrješenje direktora, neselektivnu promjenu kompletnog rukovodećeg kadra u obrazovnom sistemu koja je zbog toga dobila obrise tzv. „čistke“ i otvorenog revanšizma prema nepodobnima, tako i na pojedinačna kadrovska rješenja, među kojima ima i ekstremnih nacionalista, podržavalaca osuđenih ratnih zločinaca, sljedbenika četničke ideologije, odnosno poštovaoca anticivilizacijskih i antievropskih vrijednosti. 

“Dodatna obaveza sazivanja saslušanja odnosi se na činjenicu da je preko 160 smijenjenih direktora škola pokrenulo postupke pred sudovima. Takođe, svi postupci koji su do sada okončani nepravosnažnom presudom, riješeni su u korist strane koja je pokrenula postupak odnosno u korist direktora.  Budući da je smjena svih direktora obrazložena na isti način, uz to bez sprovedenog postupka utvrđivanja kvaliteta rada ili eventualne odgovornosti za propuste, realno je očekivati da će svi sporovi biti riješeni u korist direktora. Ukoliko se to dogodi, šteta po državu biće izuzetno visoka. Možda i milionska.” rekao je Šehović. 

On je dodao da je, osim očekivane štete,  otvoreno pitanje kadrova na čelu škola, odnosno činjenice da će makar dio smijenjenih direktora pokrenuti procedure za povratak na radno mjesto. Uz to, nezavisno od postupaka pred sudovima, na čelu škola su u velikom broju kadrovi koji su predstavnici ekstremističkih svjetonazora ili organizacija, te je potrebno u najkraćem roku dobiti informacije od čelnika ovog ministarstva u vezi sa time da li pomenuta kadrovska rješenja predstavljaju izbor i nove vlade, kao i da li se cijeni da kadrovi takvih svjetonazora mogu i treba da obavljaju funkciju rukovodioca jedne obrazovne ustanove. 

“Dodatno, napominjem da je 43. Vlada među svoje prioritete uvrstila upravo prosvjetu, tačnije reviziju postupanja bivšeg rukovodstva ministarstva, koje se bez sumnje odnosi dijelom na kadrovanje, te je kontrolno saslušanje tim povodom najbolji doprinos realizaciji prioriteta koje je sama 43. Vlada postavila. Napominjem da je čak i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u svojim javnim istupima jasno i nedvosmisleno istakla da je potrebno preispitati rad dijela Ministarstva prosvjete koji je radio na smjenama direktora”, naglasio je Šehović. 

Kako je rekao, svi dobijeni podaci biće krucijalni za procjenu u vezi sa utvrđivanjem postojanja elemenata za podnošenje prijave nadležnim državnim organima. 

“Zato sam uvjeren da će Odbor jednoglasno donijeti odluku o održavanju kontrolnog saslušanja sa predloženom temom, posebno uzevši u obzir sporove pred sudovima kao i izjave zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, odnosno potencijalnu štetu po državni budžet”, zaključio je Šehović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *