Šehović: Socijaldemokrate će iznjedriti novu generaciju liderki

Socijaldemokrate Crne Gore, koje nastavljaju sa kadrovskim reformama, iznjedriće novu generaciju liderki, poručio je predsjednik SD dr Damir Šehović na Glavnom odboru Foruma žena SD, na kojem je izabrano rukovodstvo. Na Odboru su imenovane tri potpredsjednice, generalna sekretarka, koordinatorka za političku participaciju, te Predsjedništvo Foruma žena.

Za potpredsjednice su izabrane Katarina Ivanović, Stanislava Tanja Bardić i Jasmina Kalić, a za generalnu sekretarku Mira Radović. Izabrana je i koordinatorka za političku participaciju Mirha Tahirović. Za članice Predsjedništva, pored članica po funkciji, izabrane su: Emina Salihović, Jelena Vučeraković, Vanja Raičević, Sanija Srdanović, Vesna Raičević, Desanka Domazetović, Aldijana Kalač i Mirha Tahirović.

Predsjednik Socijaldemokrata dr Damir Šehović, otvorio je sjednicu, istakavši da su Socijaldemokrate od osnivanja statutarno prepoznale važnost političke participacije žene, ali i da njihova uloga mora biti  snažnija. ,,Statutarno je previđeno da jedna žena mora biti potpredsednica partije, ali i da opštinska organizacija i organizacija Glavnog grada moraju voditi računa o zastupljenosti najmanje 30% žena”. On je dodao i da od Foruma očekuje da iznjedri političke liderke, ali i da će Forum imati potpunu slobodu u djelovanju, kao i da ženama prava niko poklanja, već da se sa njima rađaju.

Predsjednica Foruma žena Ivana Raščanin- Radičević istakla je  ulogu žena u političkim procesima. “Naša misija je da doprinesemo osvješćivanju i ohrabrivanju mladih žena da se više uključe u sistem odlučivanja“, istakla je Raščanin- Radičević, koja je čestitala novoizabranim članicama rukovodstva.

Prisutnima su se obratile i potpredsjednica SD Milica Lekić i direktorica Irma Nišić, koje su istakle važnost mijenjanja ne samo zakona u oblasti ženskih prava, već i navika i običaja.

Na sjednici je odlučeno da djelovanje Foruma žena bude usmjereno na četiri osnovna cilja: političku participaciju, ekonomsko osnaživanje žena, promjenu društvenog ambijenta kroz javnu komunikaciju i kampanje, te smanjivanje rodno zasnovanog nasilja.


“Svjesne smo da ukoliko je veći dio društva, koji u ovom slučaju čine žene, zadovoljan svojim izborima, to znači da imate zadovoljno i prosperitetno društvo koje će podizati iste takve generacije. I zato, kad osnažujete žene, nikad ne zaboravite da to ne radite iz “milosti” prema njima, već iz svijesti o tome da bez njih ni vi niti društvo u cjelini ne može naprijed”, zaključeno je na sjednici GO Foruma žena SD-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *