Šehović traži od Spajića akt na osnovu koga će sprovesti privremeno finansiranje

Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović zatražio je danas od ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića da mu dostavi akt na osnovu koga će Vlada Crne Gore sprovesti tzv. privremeno finansiranje koje je nedavno najavila. Naime, Vlada je nedavno saopštila da neće donijeti novi Zakon o budžetu do kraja ove godine, a da će se do donošenja sprovoditi privremeno finansiranje. Za takvu odluku, kako dobar dio stručne javnosti smatra, Vlada nema zakonski osnov, ukoliko prethodno ne usvoji rebalans budžeta.

Privremeno finansiranje znači da će sve potrošačke jedinice, do donošenja novog Zakona o budžetu, raspolagati sa onoliko budžetskih sredstava koliko su mjesečno imale prošle godine. Međutim, kako su potrošačke jedinice odnosno konkretno ministarstva sad najvećim dijelom izmijenjena odnosno restrukturirana, postavlja se pitanje na osnovu čega će se, do donošenja novog budžeta, opredijeliti sredstva novim potrošačkim jedinicama odnosno novoformiranim ministarstvima, koja važeći Zakon o budžetu uopšte ne prepoznaje. Na tom fonu je i stav Državne revizorske institucije, koja je saopštila da je privremeno finansiranje moguće samo kod pet “starih” ministarstava koja su prepoznata u postojećem Zakonu o budžetu. Upravo zbog toga Šehović je danas zatražio pravni osnov za ovakve odluke Vlade.

Kako je naglasio Šehović, sve informacije koje ministar Spajić dostavi biće od značaja za otvarivanje poslaničke funkcije, odnosno doprinijeće kvalitetnijoj raspravi na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i sjednici Skupštine Crne Gore.

“Znajući da ste svjesni svoje odgovornosti za izvršenje budžeta propisane članom 39 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, vjerujem da je Vlada prije zauzimanja zvaničnog stava ispoštovala potrebne procedure i donijela odgovarajući akt. Dostavljanjem pomenutog akta ćete pružiti konkretan doprinos principu transparentnosti, na koji je premijer poseban akcenat stavio tokom nedavnog predstavljanja Programa rada Vlade”, zaključio je Šehović.