Šehović: Tužilački zakon neusaglašen sa preporukama VK, nije izgleda prošao ni Vladu

Nacrt tužilačkog zakona apsolutno je neusaglašen sa prvim preporukama Venecijanske komisije. A koliko ozbiljno je Vlada pristupila čitavom poslu najbolje svjedoči saznanje koje je sinoć implicitno potvrđeno da taj dokument uopšte nije ni razmatran na Vladi niti se Vlada o njemu izjašnjavala. Na kraju, tekst ovog važnog propisa se dugo krio od javnosti. Samim tim, on ima ozbiljne suštinske i formalne propuste. To je sinoć saopštio potpredsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović gostujući u emisiji „Argumenti“.

Kako je rekao, Venecijanska komisija je kazala da Zakon treba da bude donijet na transparentan način, kroz kvalitetnu javnu raspravu, a šta smo mi dobili? Nacrt zakona bez konsultacija sa javnošću, koji je praktično krijući usaglašen samo unutar vladajuće većine. Venecijanska komisija nam je takođe u svom mišljenju poručila da ne vidi razloge za skraćenje mandata aktuelnom Tužilačkom savjetu, a šta smo dobili? U inoviranom tekstu, suprotno stavovima VK, Vlada predlaže ponovni izbor svih članova Tužilačkog savjeta, ali i uglednih pravnika, uprkos tome što je jasno sugerisano da oni ostanu do kraja mandata, tj. još godinu. I na kraju, Venecijanska komisija je jasno kazala da ne dozvoljava politizaciju tužilačke organizacije, a šta smo mi dobili? Nacrt u kome se vidi jasna namjera da se preko Skupštine uspostavi politička kontrola nad državnim tužilaštvom, dajući joj ulogu inicijatora razrješenja Specijalnog državnog tužioca, što je u direktnoj suprotnosti sa Ustavnim principom samostalnosti tužilačke organizacije.

Formalnopravno, ovaj dokument je, kako Šehović kaže, sporan jer je gotovo do juče bio tajan, iako čitava javnost o njemu bruji. Poseban skandal je da ni stručna javnost nije konsultovana, baš kao ni samo Tužilaštvo kao organ na koji se Zakon odnosi. Ne znamo ni elementarne stvari:  ko je tačno radio taj dokument i je li ga Vlada razmatrala. I na kraju, vladajuća većina danima nije mogla da se usaglasi je li taj dokument već prošao potvrdu evropskih partnera ili ne, a kako shvatamo juče, ipak nije nego im je tek poslat na mišljenje. Pritom, Venecijanskoj komisiji izgleda još uvijek nije?!

Šehović je zaključio porukom da je vladajuća većina nedavno upravo povodom tužilačkog zakona od EK dobila klasičan diplomatski šamar, a od Venecijanske komisije negativno mišljenje, a da iz toga nijesu izvukli nikakve pouke: „Šta su nam zapravo oni tada poručili? Da ne podržavaju antievropsku praksu; razgrađivanje institucija; politizaciju tužilaštva; i da nema zaobilaženja dvotrećinske većine za izbor čelnih ljudi tužilaštva.  Odnosno: da bez dijaloga vlasti i opozicije nema adekvatnog izlaza iz VD stanja u tužilaštvu. Žao mi je što iz toga ništa nijesmo naučili“.