Šehović: Vlada da ne maže oči građanima, regulisanjem marže sniziti cijenu i ostalim prehrambenim i drugim artiklima

Pozivam Vladu da ne maže oči našim građanima regulisanjem marže samo za brašno, ulje, so i šećer, budući da ti proizvodi učestvuju samo sa 9% u vrijednosti minimalne potrošačke korpe, već da na identičan način djeluje i na cijene ostalih prehrambenih artikala (meso, mlijeko, sir, jaja, povrće, voće…), kao i na cijene sredstva za ličnu higijenu, dječju hranu i opremu, sredstva za ogrijev (drvo i pelet) i kućnu hemiju, saopštio je predsjednik SD-a Damir Šehović.

Krajnje je neodgovorno u situaciji kada se Crna Gora suočava sa najvećom inflacijom u poslednjih 15 godina, regulisati maržu za svega nekoliko proizvoda, i na taj način samo djelimično primijeniti zakon, koji je inače uprkos permanetnom insistiranju SD-a predložen sa zakašnjenjem od pune dvije godine. 

Takođe, podsjećam i na zaključak koji je Skupština, takođe na naš predlog nedavno usvojila, a koji poziva Vladu da uz definisanje mjera i liste proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, pripremi i program subvencija namijenjen onim kategorijama privrednih subjekata koji će mjerama biti pogođene, a sve sa ciljem očuvanja njihove konkurentnosti na tržištu.

Stoga je krajnje vrijeme da se Vlada uozbilji, te da konačno donese sveobuhvatne mjere u cilju istinske zaštite ozbiljno ugroženog standarda značajnog broja naših građana, kao i da pruži podršku mikro, malom i srednjem biznisu koji će usljed njihove primjene biti suočen sa nemalim izazovima u poslovanju. 

Podsjećamo da je zahvaljujući amandmanima SD-a na Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, definisani su proizvodi gdje Vlada može reagovati i ograničiti njihovu cijenu, i to kroz regulisanje marže, određivanje najvišeg nivoa cijena, snižavanje cijena na određen nivo i dr. Ti prozvodi se odnose na prehrambene artikle, sredstva za ličnu higijenu, dječju hranu i opremu, sredstva za ogrijev, kućnu hemiju i drugo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *