Šehović: Vlada je suštinski pala, samo je drži strah od izbora

Snažno vjerujem u dijalog vlasti i opozicije, posebno onih političkih struktura koje suštinski baštine evropske vrijednosti. Takav istinski dijalog, u kojem bi SD sa zadovoljstvom učestvovala, doprinio bi, ne samo spuštanju tenzija, nego i zasigurno pomogao da izađemo iz v.d. stanja u oblastima koje zahtijevaju dvotrećinsku, odnosno tropetinsku većinu, ali i da dođemo do datuma vanrednih parlamentarnih izbora što je jedna od ključnih tema, kaže Šehović.

Potpredsjednik Socijaldemokrata Crne Gore Damir Šehović ocijenio je u intervjuu za Pobjedu da je Vlada Zdravka Krivokapića suštinski već pala, jer je istinski podržava svega 14 od ukupno 81 poslanika. Dodaje da je formalno još uvijek drži na okupu strah od novih izbora.

– U tom smislu je za očekivati da još neko vrijeme u političkom smislu vegetira i životari, ali u situaciji kad imate više desetina raznorodnih političkih konstituenata nove vlasti koji predstavljaju „spoj“ svega i svačega – od klerikalnog ultranacionalizma do ,,lagane“ zelene priče, premijera koji je uspio da se za samo pola godine sa svima zavadi, te nepremostive razlike među njima u ideologiji, stavovima i zahtjevima, jasno je da to ne može trajati dugo – kazao je Šehović.

POBJEDA: Ima li izlaza iz institucionalne krize u Crnoj Gori? 

ŠEHOVIĆ: Dva su moguća načina za izlazak iz krize: ili rekonstrukcija Vlade (nova vlada) ili novi izbori. Naravno, aktuelna vlast će usljed očiglednog straha od novih izbora, zbog njenih katastrofalnih rezultata u mnogim oblastima, po svaku cijenu pokušavati da ih izbjegne nastojanjem da se postigne bilo kakav dogovor oko novog personalnog sastava Vlade. Ali, svaki dogovor te vrste je samo odlaganje neizbježnog, imajući u vidu ogroman stepen nepovjerenja i pukotine koje su iz dana u dan sve očiglednije među partijama koje čine parlamentarnu većinu.

POBJEDA: Parlament je blokiran, suštinski i Vlada koja nema prohodnost svojih zakona?

ŠEHOVIĆ: Ovakva pozicija, mada u političkom smislu može odgovarati opoziciji jer se njome dokazuje potpuno odsustvo sposobnosti ove vlade, nikako ne može da odgovara bilo kome ko racionalno promišlja. Svi mi živimo ovdje i na sve nas zajedno se preliva katastrofalna pat-pozicija u kojoj ni elementarne stvari ne mogu da se dovedu do kraja. Jedva se i budžet usvojio, a i za tih pola godine do njegovog usvajanja načinjena je ogromna šteta ekonomiji. Kako će tek sad biti kad je faktički Vlada blokirana, nije teško zamisliti.

POBJEDA: Da li vjerujete da će Vlada Zdravka Krivokapića opstati?

ŠEHOVIĆ: Stvar je u tome što je Vlada Zdravka Krivokapića suštinski već pala, jer je istinski podržava svega 14 od ukupno 81 poslanika. Formalno, još uvijek je drži na okupu strah od novih izbora.

U tom smislu je za očekivati da još neko vrijeme u političkom smislu vegetira i životari, ali u situaciji kad imate više desetina raznorodnih političkih konstituenata nove vlasti koji predstavljaju „spoj“ svega i svačega – od klerikalnog ultranacionalizma do ,,lagane“ zelene priče, premijera koji je uspio da se za samo pola godine sa svima zavadi, te nepremostive razlike među njima u ideologiji, stavovima i zahtjevima, jasno je da to ne može trajati dugo.

Uostalom, najbolja potvrda da se ovoj vladi bliži kraj su „epiteti“ kojima oni koji su je podržali obasipaju premijera. Tako je za DF kao najveću vladajuću parlamentarnu grupaciju on lažov, prevarant i izdajnik, a za pojedine konstituente koalicije „Mir je naša nacija“ politički pajac i klovn. Teško je vjerovati da neko koga na takav način karakterišu oni od čijih glasova zavisi Vlada čiji je on premijer, može opstati na toj funkciji.

POBJEDA: Zašto se stiče utisak da u ovom trenutku nikome ne odgovaraju izbori, ni vlasti ni opoziciji?

ŠEHOVIĆ: Vlasti ne mogu nikako odgovarati kad je za pola godine ne samo pokazala potpunu nesposobnost da upravlja državom zbog pogrešnih ekonomskih i drugih poteza koje je povlačila, nego još gore – vrijednosnu zaostalost i robovanje globalno prevaziđenom retrogradnom srednjovjekovnom političkom diskursu, zahvaljujući čemu nam je društvo podjeljenije nego što je ikad bilo.

Naravno, hoću da vjerujem da i u takvoj očigledno nesposobnoj vlasti postoje snage koje imaju građanski i proevropski kapacitet, ili se makar trude da ga steknu, ali je on bio sasvim ugušen i gotovo nevidljiv zbog ultranacionalističkih, a nekad čak i šovinističkih ispada koji su se nerijetko mogli čuti od negatora Srebrenice i sljedbenika Đurišićevih jurišnika u liku pojedinih konstituenata vlasti.

Stoga je logično da i Socijaldemokratama, ali i kompletnoj opoziciji, koja sigurno predstavlja ideološku, vrijednosnu, političku i svaku drugu alternativu takvoj vladajućoj garnituri, izbori mnogo više odgovaraju, ali bi vrijeme do sve izvjesnijih vanrednih izbora trebalo pametnije koristiti.

Itekako sam svjestan da bi svi opozicioni subjekti morali biti još efikasniji u otklanjanju devijacija u sopstvenim redovima, koje su građani nakon dugogodišnje vlasti 30. avgusta i prepoznali i kaznili. Jer je, uvjeren sam, inovirana kadrovska, programska i organizaciona ponuda unutar opozicionih partija, prilagođena novom političkom vremenu u kome živimo, kao i njihovo okupljanje oko evropske i građanske platforme, potreban uslov za političke promjene koje bi nas sa stranputice kojom se krećemo usmjerile na pravi evropski kolosijek.

Socijaldemokrate su, dakle, bez dileme za objedinjavanje građanskih snaga. Ne zato što one i pojedinačno nemaju manju ili veću snagu, već zato što sad, u ovom patološki podijeljenom društvu, treba naći elementarni kohezioni faktor i zajednički imenilac, i to je bez dileme: građanska, proevropska orijentacija. Trenutno je to temelj, a sve ostalo nadogradnja, i mi tim promjenama svakako idemo u susret.

POBJEDA: Predsjednik Skupštine je pozvao na dijalog 7. jula. Da li očekujete dogovor?

ŠEHOVIĆ: U kontinuitetu ukazujem da je Crnoj Gori potreban inkluzivan dijalog i novi kompromis.

Snažno vjerujem u dijalog vlasti i opozicije, posebno onih političkih struktura koje suštinski baštine evropske vrijednosti. Takav istinski dijalog, u kojem bi SD sa zadovoljstvom učestvovao, bi ne samo doprinio spuštanju tenzija, nego bi zasigurno pomogao da izađemo iz v.d. stanja u oblastima koje zahtijevaju dvotrećinsku, odnosno tropetinsku većinu, ali i da dođemo do datuma vanrednih parlamentarnih izbora što je jedna od ključnih tema.

Isto tako vjerujem u kapacitet političkih elita, ali i društva u cjelini, za postizanje kompromisa, koji bi značio novo regrupisanje na političkoj sceni i ponovno okupljanje vjerujem ubjedljivo većinske Crne Gore oko evropske agende i građanskog koncepta u kome je jedino građanin nosilac i simbol slobode, a ne bilo koji nacionalni ili vjerski kolektivitet. To znači okupljanje onih kojima je bliža građanska od nacionalističke, sekularna od teokratske i evropska od srednjovjekovne Crne Gore, a ne kompromis i lažno pomirenje sa ekstremizmom i šovinizmom, niti sa onima koji bi da izbrišu razliku između fašizma i antifašizma, između partizana i četnika, između žrtava i osuđenih ratnih zločinaca. Dijalog nam je potreban da bi ogolio baš te političke strukture nastale na retrogradnoj matrici, i ostavio ih na margine političkog života, gdje im je u konačnom i mjesto.

POBJEDA: Blokiranje Vlade i parlamenta utiče i na građane, njihove potrebe i standard. 

ŠEHOVIĆ: Nažalost, ova Vlada, i vlast generalno, uspjela je za rekordno kratko vrijeme da napravi rekordno veliku štetu. Čak toliku da je i nas, koji imamo iskustva u politici, to zateklo. Od tajnog zaduženja 750 miliona iz koga se uprkos zaklinjanju da to neće biti tako finansira i tekuća potrošnja, nezakonitog i netransparentnog trošenja budžetskih sredstava, preko naprasnog nepromišljenog gašenja Montenegro erlajnza da bi se potom usule desetine miliona u novu kompaniju, koje su se mogle iskoristiti za oporavak stare, pa sve do uspostavljanja prakse da se svaki zakon mijenja tajno i usvaja bez javne rasprave. Od Zakona o državnim službenicima, Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i Opšteg zakona o obrazovanju koje su promijenili sa ciljem ,,instaliranja“ svojih kadrova i uklanjanja ,,nepoželjnih“, pa sve do sad već čuvenog Zakona o tužilaštvu koji su tajno promijenili pokušavajući da tužilaštvo stave pod političku kontrolu.

Da ne govorimo o demografskom i političkom inženjeringu koji se pokušao realizovati izmjenama propisa koji se odnose na prebivalište i boravište i uslove za sticanje crnogorskog državljanstva, te štrajku poljoprivrednih proizvođača na koje se niko ne okreće, porastu broja nezaposlenih za preko 9.000, porastu cijena namirnica do 40% a cijene goriva za 20%, čak i nedostatku osnovnih ljekova. Ili pak o sve češćim sukobljavanjima na osnovu nacionalne i vjerske pripadnosti, klerikalizaciji društva koju su izazvali, pa čak i pokušaju rehabilitacije fašističkih pokreta. Dok nam se za sve to vrijeme premijer ponaša kao vjerski poglavar, a ne predsjednik Vlade, obećavajući šakom i kapom ne investicije u obrazovanje i zdravstvo, na primjer, nego u vjerske objekte. Očigledno je da je opasno pobrkao lončiće i da je zalutao u Vladu, odnosno u politiku generalno.

Jednostavno, sve za šta su se on i Vlada na čijem je čelu uhvatili, osušilo se, i to u toj mjeri da nad time niko ne smije da likuje. Jer mi galopirajući ulazimo u ekonomsku i ideološku crnu rupu i svako sa svog aspekta treba da da doprinos da se ne desi takva katastrofa.

Slijedi reforma SD-a, otvorićemo prostor za mlađe kadrove

POBJEDA: Očekujete li promjene na kongresu Socijaldemokrata pošto je aktuelni predsjednik najavio da se neće kandidovati?

ŠEHOVIĆ: Sama činjenica da je predsjednik Brajović odlučio da se ne kandiduje ponovo za tu funkciju, jeste svakako značajna promjena kojom je on svjesno i vrlo namjerno i odgovorno otvorio prostor za okretanje novog lista u partiji, zahvaljujući čemu će mlađa generacija izuzetno motivisanih građanski orjentisanih ljudi izbiti u prvi plan, dok oni iskusniji koji su postavili kvalitetne temelje za tako nešto to sami iniciraju i zdušno podržavaju.

Formalno-pravne stvari poput nezavisnosti, članstva u NATO, pa i dio evropskog puta, sad su iza nas i niko nam ih ne može oduzeti. Sad je, dakle, na sceni druga vrsta političke borbe: vrijednosna prije svega, između onih koji vjeruju u građansko i proevropsko, i onih koji koncept građanskog jednostavno ne mogu da razumiju. Nemam naravno dileme koji ideološki profil od ta dva će nastaviti da vodi Crnu Goru, ali prije toga treba građansku opciju postaviti na čvrste temelje, a to reformisane građanske partije i mlađa generacija političara svakako može.

Upravo zato će SD na predstojećem Kongresu stvoriti pretpostavke za reformu partije, koja će podrazumijevati mlađu generaciju političkih lidera koji će u narednom periodu voditi partiju, funkcionalniju organizacionu strukturu, bliže građanima programsko profilisanje stranke, ali i otklon od određenih devijacija koje prirodno nastaju kao posljedica dugog boravka u vlasti.

Riječju, kongres će nam pomoći da se jasnije profilišemo kao emancipatorska progresivna partija moderne ljevice, oslonjena na istinske socijaldemokratske vrijednosti, koja će dati snažan doprinos potrebi evropeizacije i sekularizacije društva koja nam je, čini mi se, potrebnija nego ikad.