Šehović: Vlada krije akt o privremenom finansiranju, Spajić prekršio Poslovnik

Ministar finansija Milojko Spajić ni nakon 15 dana nije dostavio akt na osnovu koga je Vlada primijenila institut privremenog finansiranja, čime je na direktan način prekršio Poslovnik Skupštine Crne Gore i “probio” rok za dostavljanje materijala poslanicima koji je članom 50 propisan.

Vlada je čak 7 od 12 ministarstava uvela u nezakonito finansiranje, na što je i Državna revizorska institucija nedavno ukazala, jer je jasno da se privremeno finansiranje ne može primijeniti na ministarstva koja nijesu prepoznata Zakonom o budžetu za 2020. godinu. Ne postoji pravno valjan način da se traženim aktom prevaziđe taj problem. Zato ga Vlada, moguće, još ne šalje.

Tako je “najtransparentnija” Vlada uspjela da nas ne samo najnetransparentnije zaduži, u vezi čega inače od Parlamenta i dalje skriva podatke koju su od Vlade, zbog brojnih kontroverzi koje prate pomenuti proces, odavno traženi, nego je za svega mjesec dana prekršila, ne samo Poslovnik Skupštine Crne Gore, nego i Ustav i Zakon o budžetu.

Naime, izmjenama Uredbe o načinu organizacije državne uprave, Vlada je ušla u zonu protivpravnog ponašanja, jer je aktom niže pravne snage promijenila akt više pravne snage (zakon o budžetu za 2020. godinu), ali i nezakonitog raspolaganja budžetskim sredstvima,  čime je suprotno Ustavu preuzela ingerencije Skupstine Crne Gore koje joj ne pripadaju!

“Ekspertski”, nema šta.