Šehović: Zbog zaduženja 230 miliona € većeg od potrebnog, država neopravdano ove godine plaća 7,6 miliona €

Zbog zaduženja koje je za 230 miliona € veće od potrebnog, odnosno od utvrđenog zvaničnom procjenim Vlade o nedostajućim sredstvima za 2021. godinu, država je neopravdano izložena trošku od čak 7,1 miliona € kamate koja će biti plaćena ove godine, kao i trošku od dodatnih 500 hiljada € za pravne savjetnike koji su angažovani kao podrška za realizaciju emisije. To se da zaključiti nakon čitanja Informacije koju je javnost po prvi put, zahvaljujući tviter nalogu jednog nevladinog aktiviste, imala priliku da vidi.

U cilju razrješenja ove dileme, bilo bi korisno da se javnosti pokaže u kojem je to zvaničnom Vladinom dokumentu konstatovano da su nedostajuća sredstva u 2021. godini 750 miliona eura. Ukoliko se to ne uradi, a vjerujem da neće jer u samoj Informaciji o polaznim osnovama za realizaciju emisije obveznica koje će biti izdate/emitovane na međunarodnom tržištu u 2020. godini ili u 2021. godini, piše da je za potrebe finansiranja budžeta u 2021. godini potrebno obezbijediti 520 miliona € nedostajućih sredstava, onda se logično nameće pitanje zašto je zaduženje iznosilo 750 miliona €, 230 miliona € više od potrebnog, i da li je time državi nepotrebno nametnut godišnji trošak za kamatu od 7,1 miliona €. Podsjećamo da pomenutu informaciju još uvijek svi šefovi poslaničkih klubova iz nekog razloga nijesu dobili.

Zbog, kako se čini nepotrebnog zaduženja od 230 miliona €, porasla je i provizija pravnim licima koja su angažovana oko realizacije emisije za čak 500 hiljada €, pa ista umjesto 1 milion iznosi oko 1,5 miliona €!

Kako je ugovor sa pravnim licima koji su od našeg zaduženja zaradili oko 1,5 miliona € potpisan nekoliko dana poslije izbora Vlade, javnosti bi bio koristan i podatak ko je, kada, i u kojem svojstvu dogovarao ugovorne uslove sa navedenim pravnim licima i potpisivao ugovore sa njima.

dr Damir Šehović,

poslanik SD i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet