SOCIJALDEMOKRATE ĆE NASTAVITI DA UNAPREĐUJU OBRAZOVNI SISTEM

Socijaldemokrate će realizovati koncept digitalnog obrazovanja, koji podrazumijeva milionske investicije i najsavremenije dodatke udžbenicima, kako bi djeca sa razumijevanjem pratila gradivo i sticala trajna znanja, nastaviti sa razvojem srednjeg stručnog i dualnog obrazovanja, ali i raditi na boljem studentskom standardu kroz obezbjeđenje većeg broja izdašnijih kredita i stipendija, kao i poboljšanje i proširenje smještajnih kapaciteta za studente, saopštili su danas kandidati za poslanike sa liste SD-a.

Kandidatkinja na listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO”, Stanislava Bardić kazala je da je cilj Socijaldemokrata da osnovno obrazovanje učinimo što kvalitetnijim i dodala: “U tom smislu, nastavićemo sa ulaganjem u djecu i nastavnike godišnjim nagrađivanjem kroz Fond za kvalitet i talente, kao i na sve druge načine, kako bi se pokazala dužna briga prema najboljima u obrazovanju.”

Bardić je navela da pored toga što je u prethodne četiri godine otvoreno preko 2 hiljade novih mjesta za najmlađe, nastaviće se sa ulaganjem u infrastrukuru za predškolsko obrazovanje, sa akcentom na 38 ugovorenih objekata vrijednih preko 50 miliona eura, čime će se otvoriti nekoliko hiljada novih mjesta u predškolskim ustanovama i školama.

“Potrebno je nastaviti sa kampanjama i drugim vidovima komunikacije u pravcu daljeg povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem, sa ciljem od oko 90 odsto obuhvata”, rekla je Bardić.

Bardić je kazala da će SD nastaviti sa insistiranjem na učenju jezika, ali i širenju dvojezičnih odjeljenja kako bi tokom školovanja, a i kasnije, mladi iz Crne Gore bili konkurentni.

“Takođe, realizovaćemo koncept digitalnog obrazovanja, koji podrazumijeva milionske investicije i najsavremenije dodatke udžbenicima, kako bi djeca sa razumijevanjem pratila gradivo i sticala trajna znanja. Pojačaćemo izučavanje antifašizma kroz različite programe i modalitete, za sve uzraste kako bismo gradili generacije koje razumiju i baštine nasljeđe koje su nam ostavili preci i osiguravaju poštovanje antifašističih vrijednosti u budućnosti, a kroz postojeće krikulume uvešćemo module za izučavanje rodne ravnopravnosti za sve uzraste, kako bismo gradili generacije koje će razumijeti važnost jednakih šansi za sve i raditi na postizanju pune ravnopravnosti”, istakla je Bardić.

Kandidat na listi SD-a Darko Vukčević kazao je da će Socijaldemokrate nastaviti sa razvojem srednjeg stručnog i dualnog obrazovanja što učenicima, još tokom srednje škole, pruža priliku da zarade, upoznaju se sa radnim okruženjem, te zaposle kod renomiranih poslodavaca.

“Jačaćemo sistem usavršavanja nastavnika i njihovo daljeg napredovanja, svjesni da oni imaju ključnu ulogu u obrazovanju. Tako je plan da povećamo broj uključenih nastavnika i đaka, kojih je sad preko 800”, rekao je Vukčević.

On je istakao da se čak 60 odsto učenika zaposlilo odmah po napuštanju dualnog sistema, te da će Socijaldemokrate insistirati na još većoj saradnji sa poslodavcima, kako bi procenat zaposlenih đaka nakon dualnog obrazovanje prešao 80%.

“Ove godine opredijeljeno je 700 godišnjih stipendija za učenike koji se odluče za deficitarna zanimanja u stručnim školama, a prije dvije godine bilo je tek 120 takvih stipendija. To je investicija od oko 500.000 eura godišnje. Socijaldemokrate planiraju da broj stipendija dalje povećavaju“, rekao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, urađeno je više desetina modernizovanih, modularizovanih obrazovnih programa za stručne škole, a planiramo da još većim instenzitetom nastavim da radimo na tome.

„Sistem prosvjete, na čijem čelu je predstavnik Socijaldemokrata, je ugovorio višemilionsko opremanje i rekonstrukciju stručnih škola, koja treba da otpočne ove godine, i sigurni smo da niko bolje od onoga ko je to inicirao, ne može sprovesti projekat takve veličine i važosti“, kazao je Vukčević i dodao da će se nastaviti sa  intenzivnom saradnjom sa sindikatom u cilju poboljšanja materijalnog statusa prosvjetnih radnika.

Onur Babaić, kandidat na listi SD-a. kazao je da zahvaljujući Socijaldemokratama svake godine preko 3,5 hiljada mladih ljudi dobije priliku da završi osnovne studije bez plaćanja školarine, a preko 1,5 hiljada visokoškolaca i besplatne magistarske studije.

“Cilj nam je da visoko obrazovanje učinimo dostupnim najboljima bez obzira na njihov materijalni status. Takođe, nastavićemo sa ulaganjima u Univerzitet Crne Gore, kao temeljnu ustanovu visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, rekao je Babaić.

Kako je istakao, Socijaldemokrate smatraju da je potrebno nastaviti sa jačanjem ili uvođenjem novih projekata i programa razmjene, kako bi naši studenti imali priliku da upoznaju i druge sisteme, nauče jezik i unaprijede svoja znanja, i dodao: “Insistiraćemo i na pružanju finansijske podrške za sve koji su korisnici ovakvih programa”.

Babaić je podsjetio da se svake godine dodjeljuje oko 3,4 hiljada godišnjih studentskih kredita ukupne vrijednosti oko 1,2 miliona eura, kao i oko 300 stipendija za najbolje studente, dok ukupna sredstva za te namjene iznose oko 260 hiljada eura. Pored toga, svake godine se najboljim kandidatima sufinansiraju školarine na magistarskim i doktorskim studijama, a Socijaldemokrate će insistirati da se ove brojke dalje povećavaju.

“Socijaldemokrate će raditi na boljem studentskom standardu kroz obezbjeđenje većeg broja izdašnijih kredita i stipendija i poboljšanje i proširenje smještajnih kapaciteta za studente. Takođe, daćemo podršku studentima, koji su centralna figura u visokom obrazovanju, da kroz uključivanje u sva tijela učestvuju u procesima koji se odnose na donošenje odluka od značaja”, kazao je Babaić.

On je istakao da će Socijaldemokrate raditi na uvođenju odgovarajućeg modela dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju na nekim studijskim programima, čime će se omogućiti studentima da dio vremena provedu kod poslodavca, kako bi unaprijedili praktična znanja i vještine, a poslodavac uz određene subvencije zaposlio kvalitetan kadar.