Stvoreni uslovi za sprovođenje popisa, pozivamo građane da se izjasne

Socijaldemokrate Crne Gore konstatuju da su, u prethodnom periodu, dogovorom opozicije sa premijerom Spajićem, dogovoreni svi kontrolni mehanizmi potrebni za kvalitetno sprovođenje popisa. Ti kontrolni mehanizmi su adekvatno implementirani i možemo sa zadovoljstvom konstatovati da su obezbijeđeni uslovi da popis stanovništva počne.

Važno je podsjetiti da smo, prije samo mjesec dana, nakon što je izabrana nova Vlada, krenuli od nule. Opozicija nije imala niti jedan mehanizam kontrole na osnovu kojeg bismo mogli pratiti sprovođenje popisa i, u konačnom, unošenje dobijenih podataka i njihovo objavljivanje. Danas imamo predstavnike u svim popisnim komisijama, instruktore i popisivače izabrane na paritetnoj osnovi, obavezu ručnog brojanja određenog uzorka podataka, kao i stvorene sve preduslove za kreiranje pouzdanog softvera pomoću kojeg će sve građanke i građani moći da provjere tačnost unešenih podataka.

S druge strane, imajući u vidu cjelokupnu situaciju u susret popisu, pozive na bojkot u trenutku kada, sa prethodnom Vladom, nije bilo ni riječi o popisu, kao i naše opravdane sumnje da se za kratak vremenski rok mogu stvoriti adekvatni uslovi za njegovo održavanje, u potpunosti razumijemo sumnju određenog broja ljudi u ovaj proces. Pa ipak, imajući u vidu trenutno stanje, sve kontrolne mehanizme do kojih smo došli i, u konačnom, takvu atmosferu u kojoj će opozicija moći u potpunosti kontrolisati njegovu realizaciju, cijenimo da je učestvovanje u popisu interes građanske Crne Gore.

Stoga sve građanke i građane pozivamo da se izjasne na popisu, kako bismo dobili validne podatke za kreiranje brojnih razvojnih politika, i pozivamo nadležne da, obzirom na vremenske (ne)prilike, obezbijede popisivačima i instruktorima adekvatne uslove za sprovodjenje popisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *