Vučeraković: Neefikasnost institucija ohrabruje nasilnike

Povodom tragičnog nasilnog događaja koji se desio u našem gradu, u kome je život izgubila mlada ženska osoba, ujedno i majka troje maloljetne djece, izražavamo, s jedne strane žal što se takav brutalni zločin dogodio i ostavio teške posledice na žrtvu i njenu porodicu i uznemirio javnost, a s druge strane i revolt što je po ko zna koji put sistem zakazao i očigledno ponovo ohrabrio nasilnike da vrše teška krivična djela na štetu članova porodice, odnosno porodične zajednice.

Prebijanje na smrt žene i majke troje maloljetne djece, ukazuje na surovost, brutalnost i bezobzirnost nasilnika koji zaslužuje najstrožiju kaznu zatvora, sa čim će se nesumnjivo složiti svi akteri društvene scene u Baru i Crnoj Gori.

I ovaj nemili događaj nas je uvjerio da je krajnje vrijeme da se nadležni organi i institucije počnu na ozbiljan i sveobuhvatan način baviti problemom nasilja u porodici, koje sve više uzima maha.

Potrebno je pažljivo osmisliti znatno efikasnije preventivne mjere, s jedne strane, a s druge strane, neophodno je u odgovarajućem krivičnom (ili prekršajnom) postupku, izreći kazne srazmjerne težini učinjenog djela, s tim što bi u Krivičnom zakoniku trebalo propisati posebne, kvalifikovane oblike krivičnog djela – nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, u slučajevima kad je djelo izvršeno na svirep, bezobziran način ili iz niskih pobuda, na čemu će SD posebno insistirati.

Takođe, neophodna je edukacija i jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, policije, tužilaštva i drugih organa koji imaju nadležnost za postupanje u ovim slučajevima, kako bi došlo do njihovog sinhronizovanog djelovanja u cilju suzbijanja slučajeva nasilja u porodici, istakla je predsjednica Foruma žena SD Bar Jelena Vučeraković.