VUKČEVIĆ: OBRAZOVANI I VRIJEDNI DA BUDU NA POZICIJAMA

Obrazovani i vrijedni treba da pokrivaju najodgovornije pozicije, kao i ljudi sa iskustvom, koji na umu imaju najbolji interes zajednice, saopštio je kandidat na listi SD-a Darko Vukčević. Vukčević je poručio da su upravo Socijaldemokrate pokazale da mogu kvalitetno i sa konkretnim rezultatima da pokrivaju neke od najodgovornijih mjesta u državi, od prosvjete i zdravstva, životne sredine, do brojnih drugih resora.

„Bili smo i ostali primjer bavljenja politikom. Jer smo sve rezultate koji su iza nas ostvarili zahvaljujući sposobnim i radnim ljudima. Zato smo tu gdje jesmo i zato je svakog dana sve više onih koji nam daju povjerenje“, dodao je Vukčević.

On je govorio i o važnosti kreiranja snažnog obrazovnog sistema povezanog sa tržištem rada. „Veliki iskorak je i dualno obrazovanje koje je porenuto nakon decenije. Socijaldemokrate su i u svom programu kao jedan od prioroteta prepoznale upravo edukaciju, a fokus je na praktičnoj obuci i povezivanju učenika i studenata sa realnim radnim okruženjem. Socijaldemokrate su pokazale da mogu da iniciraju i sprovedu neke ogromne iskorake u obrazovanju, a ti iskoraci naša su garancija da ćemo nastavito da insistiramo upravo na znanju.”