ZADOVOLJAN PACIJENT I ZDRAVSTVENI RADNIK JE ZA SD PRIORITET

Socijaldemokrate se  zalažu za poboljšanje standarda zaposlenih u zdravstvu, značajna ulaganja u najsavremeniju opremu za sve zdravstvene ustanove u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite, kao i za dalje proširenje Liste ljekova, uz dostupnost svih savremenih medikamenata, kazao je danas dr Đorđe Suhih, kandidat na listi „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO“ i člana Predsjedništva SD-a.

Suhih je istakao da su za dobro funkcionisanje zdravstvenog sistema potrebna tri uslova, i to adekvatni uslovi za rad u smislu namjenskih objekata, savremena medicinka oprema i tehnika za dijagnostiku i intervencije i najvažnije ljudski kadar, stručni i sposobni ljudi.

Prema njegovim riječima SD je toga svjestan i zbog toga je u kontinueitetu radio na unaprjeđivanju sva tri segmenta.

„U tom smislu radimo na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, rekonstrukciju specijalne bolnice u Risnu i bolnice Danilo I na Cetinju, izgradnji Centra za mentalno zdravlje i Opšte bolnice u Pljevljima“, rekao je Suhih.

On je kazao da se u cilju bolje pristupačnosti korisnicima zdravstvenih usluga planira novi dom zdravlja u City kvartu, kao i novi objekat Urgentnog centra, a dodao da se predviđa se i Opšta bolnica u Podgorici, kao i regionalni centar na Primorju.

„Naši zdravstveni radnici su poseban kvalitet zdravstvenog sistema, u to smo se puno puta mogli uvjeriti, a i danas smo svjedoci njihovog požrtvovanog i stručnog rada. Njima se mora omogućiti kontinuirana edukacija u renomiranim ustanovama u svijetu, kako bi uvijek bili u toku sa najsavremenijim medicinskim procedurama i doktrinama“, naveo je Suhih.

On je istakao da uporedo sa stvaranjem uslova za njihovo stalno usavršavanje, neophodno je voditi računa i o njihovom životnom, socijalnom statusu, stoga se SD zalaže i zalagaće se za dalje povećanje plata radnicima u zdravstvu, kao i adekvatnije rješavanje stambenog pitanja.

„Radi veće pristupačnosti i jednostavnijeg načina dolaska do potrebnih zdravstvenih usluga i dalje ćemo razvijati i usavršavati informaciono komunikacioni sistem u smislu poboljšanja već postojećih elektronskih usluga, e zakazivanje, e recept, e laboratorija, kao i formiranje novih“, rekao je Suhih.

Suhih je kazao da se SD zalaže i se za uvođenje Evropske zdravstvene kartice, koja će, omogućiti osiguranicima neophodnu zdravstvenu zaštitu prevashodno u zemljama EU.

„Ulagali smo i ulagaćemo velika sredstva za poboljšanje svih segmenata zdravstvenog sistema. Savremeno zdravstvo je skupo, ali koliko koštaju zdravlje i životi naših građana“, rekao je Suhih.

Kandidatkinja na listi SD-a dr Ljiljana Adžić istakla je da će Socijaldemokrate raditi na unapređenju zdravlja žena reproduktivne dobi, kao i unapređenju zdravlja odojčadi, predškolske, školske djece i omladine.

Ona je navela da je programom Socijaldemokrata prevdviđeno i unapređenje i očuvanje zdravlja starih i zdravlja osoba sa invaliditetom, socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa stanovništva.

„Socijaldemokrate će se zalagati i za promociju skrining programa za prevenciju bolesti i ostalih preventivnih aktivnosti koje mogu stvoriti osnov za zdraviji stil života cjelokupnog stanovništva“, rekla je Adžić.

Prema njenim riječima, Socijaldemokrate će insistirati na jačanju kadrovskih, organizacionih, prostornih i drugih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama, sa posebnim fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu.